Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.1.2020

Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 aikana kaikkiaan 447 400 rikoslakirikosta, mikä on 3 900 tapausta (1 prosentti) enemmän kuin vuonna 2018. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 213 200, mikä on 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Omaisuusrikokset vuosineljänneksittäin 2010–2019

Omaisuusrikokset vuosineljänneksittäin 2010–2019

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli 747 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 438 700, mikä on 1 prosentti enemmän kuin vuoden 2018 aikana. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2019 aikana 7 700 ja rajavartiolaitoksen tietoon 5 400 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2018 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 13,3 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 8,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 6 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 400.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2019 aikana 33 500, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 600, mikä on 1 prosentti vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 75, mikä on 10 tapausta vähemmän kuin vuonna 2018. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 322, mikä on 33 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 455 eli 62 tapausta (4,5 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 796, mikä on 30,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta on tehty 35 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 105 muuta seksuaalirikosta. Näistä 519 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 7 tapausta (1,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 aikana tietoon yhteensä 213 200, mikä on 6 300 tapausta (3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 28 000, mikä on runsaat 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä petoksia tuli ilmi 2 000, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 aikana ilmi 6 200, mikä on 100 tapausta (vajaat 2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 215.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 800, mikä on hieman yli 7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 354.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon vuoden 2019 aikana 125 700, mikä on 2 900 tapausta (runsaat 2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 800, mikä on vajaat 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi vajaat 4 600 mikä on vajaat 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 47 200, mikä on vajaa 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja –näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Vuonna 2019 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5 700, mikä on vajaan prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vuoden 2019 aikana 30 100, mikä on 300 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 271. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2019 aikana tietoon kaikkiaan 18 600, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Tietoon tulleista rattijuopumuksista runsas kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 6 800, mikä on vajaa 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 0,4 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 31 300, mikä on runsaat 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi runsaat 17 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 500. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 20 700, mikä on runsaat 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Vuoden 2019 aikana ilmoitettiin 3 900 identiteettivarkautta, mikä on runsaat 100 tapausta (3 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 65 500, mikä on 6 200 tapausta (vajaat 9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2019 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 760 900 -112 515 57 316 -25 467 42 993 -28 809 37 670 -22 012
2) Rikoslakirikokset 447 389 3 864 40 483 -1 328 35 874 -869 31 970 282
Omaisuusrikokset 213 220 6 259 20 339 -190 17 096 -227 14 046 52
Murrot yhteensä 29 671 1 417 3 214 478 2 586 115 2 267 211
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 745 -50 521 -68 393 -26 354 3
Ryöstö 1 823 122 199 49 169 33 153 31
Vahingonteko 30 113 -335 2 759 -204 2 376 -27 1 858 -136
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 818 -256 3 025 -94 3 053 110 2 914 -141
Tappo, murha ja surma 75 -10 9 -4 9 -2 4 -2
Pahoinpitely 33 509 -130 2 820 -81 2 869 119 2 753 -101
Seksuaalirikokset 4 356 577 443 156 392 -31 384 78
Raiskaus 1 455 62 124 5 125 -25 102 -15
Rattijuopumus 18 640 -366 1 554 -78 1 568 -42 1 465 -106
Huumausainerikokset 31 319 2 179 2 987 301 2 589 70 3 123 989
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2019/04/rpk_2019_04_2020-01-17_tie_001_fi.html