Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Antalet låginkomsttagare 690 000 år 2013

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik fanns det 690 000 låginkomsttagare i Finland år 2013. Låginkomsttagarnas andel av hela befolkningen var 12,9 procent. Antalet låginkomsttagare och deras andel av befolkningen ökade jämfört med år 2012, men var något mindre än under åren 2008–2011.

Låginkomsttagare i Finland åren 1987–2013*

Låginkomsttagare i Finland åren 1987–2013*
*Uppgifterna för år 2013 är preliminära.

Efter år 2007 har antalet låginkomsttagare varit omkring 700 000 och andelen av hela befolkningen i genomsnitt 13 procent.

Låginkomstgränsen var 14 260 euro i året, dvs. 1 190 euro i månaden, år 2013. Detta var 60 euro mer år 2013 än året innan. Hushållens medianinkomst steg år 2013. Medianinkomsten var 23 770 euro, vilket är 100 euro mer än året innan.

Låginkomstgränsen beräknas årligen på basis av den nationella medianinkomsten per konsumtionsenhet 1) . Låginkomstgränsen är 60 procent av den nationella medelinkomsten. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

Antalet låginkomsttagare ökade i synnerhet bland dem som ligger närmast låginkomstgränsen, dvs. bland dem vars inkomster var under 60 procent, men mer än hälften av medianinkomsterna (det gula området i figuren). Denna grupp omfattar ungefär 389 000 personer, vilket är 43 000 fler än året innan. Å andra sidan finns det också något fler låginkomsttagare vars inkomster var under 40 procent av den nationella medianinkomsten (det blåa området i figuren). I denna grupp uppgick antalet personer till 130 000, vilket är omkring 17 000 fler än året innan.

Låginkomsttagarnas inkomster ökade relativt sett mer än hela befolkningens inkomster. Medianen för låginkomsttagarnas inkomster var 12 250 euro, medan det året innan var 12 070 euro. Fattigdomsgapet, dvs. låginkomsttagarnas inkomsters genomsnittliga avstånd från låginkomstgränsen, minskade samtidigt från 15 procent till 14,1 procent.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2013, förhandsuppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/01/tjt_2013_01_2014-12-19_tie_001_sv.html