Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2016

Antalet låginkomsttagare 631 000 år 2015

Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 631 000 år 2015. Detta är ungefär 43 000 personer färre än året innan. Andelen låginkomsttagare av hushållsbefolkningen var 11,7 procent, året innan var andelen 12,5 procent.

Låginkomsttagare i Finland åren 1987–2015*

Låginkomsttagare i Finland åren 1987–2015*
* Uppgifterna för år 2015 är preliminära.

Den ekonomiska utsattheten har minskat sedan år 2010 och antalet låginkomsttagare har varit under 700 000 från år 2012 och framåt. Låginkomstgränsen var 14 230 euro i enpersonshushåll år 2015, dvs. omkring 1 185 euro per månad, medan den året innan var 14 270 euro, dvs. 1 190 euro per månad. Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten.

Utkomstsvårigheter i vart fjärde hushåll

Totalt 651 000 hushåll, dvs. 24,6 procent av alla hushåll uppger att de upplever åtminstone små utkomstproblem. Detta är 0,4 procentenheter fler än år 2014. Allvarligare utkomstsproblem har 7,7 procent av alla hushåll, dvs. omkring 203 000 hushåll. Detta är 0,4 procentenheter fler än året innan. Andelen hushåll som upplever att de har utkomstsproblem har legat på en rätt så jämn nivå under de senaste åren. Som högst var andelen hushåll med åtminstone små problem 30 procent år 2003. Andelen hushåll som upplevt också allvarligare problem var då som störst, omkring 10 procent.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/01/tjt_2015_01_2016-12-21_tie_001_sv.html