Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2006

Industrins omsättning ökade under februari-april med 14 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning i februari-april 2006 närmare 14 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 19 procent och inrikesförsäljningen med 9 procent.

I februari-april ökade omsättningen mest inom energi- och vattenförsörjningen, med 25 procent, och inom tillverkning av elektronik och elprodukter, med 24 procent. Också inom den kemiska industrin var ökningen av omsättningen snabb. Försäljningen av kryssningsfartyg under denna period gjorde också att omsättningen inom hela industrin ökade. Omsättningen minskade från året innan inom textil- och beklädnadsvarutillverkning, metallframställning och tillverkning av metallvaror.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 2-4/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/04/tlv_2006_04_2006-07-25_tie_001_sv.html