Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2008

Omsättningen inom industrin ökade under april-juni med 9,7 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under april-juni 9,7 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 11,9 procent och exportomsättningen med 7,9 procent från året innan.

Mest ökade omsättningen under april-juni inom den kemiska industrin, 27,1 procent, och inom el-, gas och vattenförsörjning, 22,1 procent. Ökningen av omsättningen var snabb inom alla undernäringsgrenar av metallindustrin med undantag av metallframställningen. Inom metallframställningen minskade omsättningen med 2,9 procent från året innan. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen inom tillverkningen av maskiner och utrustning med 16,2 procent, medan den minskade inom trä- och pappersindustrin med 5,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 04/2008-06/2008, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008-indelningen finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Uppgifter om tillämpningen av den nya indelningen i denna statistik publiceras 26.9.2008.

Källa: Omsättningsindex för industrin, juni 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/06/tlv_2008_06_2008-09-15_tie_001_sv.html