Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2008

Omsättningen inom industrin ökade under juni-augusti med 6,0 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni-augusti 6,0 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 7,7 procent och exportomsättningen med 4,5 procent från året innan.

Under juni-augusti ökade omsättningen mest inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 33,9 procent, och inom den kemiska industrin, med 24,7 procent. Omsättningsökningen var snabb också inom tillverkningen av maskiner och utrustning, inom tillverkningen av metallprodukter, inom gruvdrift och utvinning av mineral samt inom tillverkningen av livsmedel, drycker och tobak. Däremot minskade omsättningen inom tillverkning av elektronik- och elprodukter med 6,7 procent och inom trä- och pappersindustrin med 9,1 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 06/2008-08/2008, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns påStatistikcentralens webbsidor om TOL 2008.På ingångssidan till statistiken finns nyhetsidan om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättningsindex för industrin, augusti 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Tarja Husso (09) 1734 3534, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/08/tlv_2008_08_2008-11-14_tie_001_sv.html