Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2011

Omsättningen inom industrin ökade under juni–augusti med något under 5 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni–augusti 4,8 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 10,0 procent och exportomsättningen med 0,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 6/2011–8/2011 och 6/2010–8/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 6/2011–8/2011 och 6/2010–8/2010, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Kraftigast var ökningen inom den kemiska industrin (21,7 %) och inom utvinning av mineral (14,0 %). Däremot minskade omsättningen något inom el- och elektronikindustrin (−3,0 %) samt skogsindustrin (−3,2 %).

Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27) har man undantagsvis varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen för andra och tredje kvartalet. Dessa förändringar har inverkat på indextalen och förändringsprocenten för årets början.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/08/tlv_2011_08_2011-11-14_tie_001_sv.html