Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2013

Omsättningen inom industrin minskade under tredje kvartalet 2013 med något under 3 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning 2,7 procent mindre under juli–september år 2013 än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,0 procent och exportomsättningen med 2,4 procent från föregående år.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Undernäringsgrenarna inom tillverkning (C) fördelades jämnt mellan dem som hade haft minskning och dem som hade haft tillväxt. Jämfört med motsvarande period året innan ökade omsättningen inom livsmedelsindustrin (2,3 %), den kemiska industrin (1,3 %) samt inom textil, beklädnads- och läderindustrin (1,1 %). Inom de övriga undernäringsgrenarna minskade omsättningen från året innan. Snabbast var minskningen inom el- och elektronikindustrin (–10,6 %) samt inom metallindustrin (–5,5 %).

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

När det gäller huvudgrupper inom övriga näringsgrenar inom industrin minskade utvinning av mineral under juli–september med 3,6 procent från året innan. Inom försörjning av el, gas, värme och kyla ökade omsättningen med 7,0 procent och inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering med 2,2 procent från året innan.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/09/tlv_2013_09_2013-12-13_tie_001_sv.html