Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2014

Omsättningen inom industrin minskade under sista kvartalet år 2013 med 3,5 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning 3,5 procent mindre under sista kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 6,3 procent och exportomsättningen med 1,4 procent från föregående år.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)
Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar inom tillverkning (C) från motsvarande period året innan. Minskningen var snabbast inom el- och elektronikindustrin (-9,8 %), metallindustrin (-5,5 %) samt textil-, beklädnads- och läderindustrin (-4,2 %). Bara inom livsmedelsindustrin var omsättningen större än året innan (1,2 %).

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

När det gäller huvudgrupper inom övriga näringsgrenar inom industrin ökade omsättningen inom utvinning av mineral med 2,6 procent. Inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering minskade omsättningen med 0,9 procent och inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 6,4 procent från året innan.

När man ser till hela år 2013 avtog minskningen av omsättningen inom industriföretag något i mitten av året. Under årets två sista kvartal minskade omsättningen med omkring 3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. På årsnivå var omsättningen 4,4 procent mindre än året innan. Exportomsättningen minskade med 3,3 procent och försäljningen i Finland med 5,8 procent jämfört med året innan.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/12/tlv_2013_12_2014-03-13_tie_001_sv.html