Uppgifter efter kommun

Kommunernas nyckeltal

I tjänsten Kommunernas nyckeltal kan du jämföra kommuner med varandra eller i förhållande till siffrorna för hela Finland. Tjänsten presenterar centrala nyckeltal för alla kommuner i Finland i tabellform och som figurer.

Bekanta dig med tjänsten Kommunernas nyckeltal

Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret och de finns tillgängliga i tjänsten Granskakommuner.fi.

Uppgifterna om ekonomin fram till statistikåret 2020 som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har sammanställts i en egen databas.

Bekanta dig med ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat