Alkohol- och narkotikaundersökningen 2022

 

Vad undersöker man?

Med alkohol- och narkotikaundersökningen utreds attityder och åsikter kring alkohol, droger och andra rusmedel. Vi kartlägger också hur vanligt det är att använda droger och andra rusmedel samt dopningsmedel. För att få undersökningsresultat som representerar hela befolkningen är det viktigt att personer med olika inställning till dessa frågor svarar.

Statistikcentralen samlar in uppgifterna för undersökningen på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Undersökningen har gjorts vart fjärde år sedan år 1992. Den ger sålunda en täckande bild av finländarnas användning av rusmedel samt av attityder och åsikter kring rusmedel också för internationell jämförelse. Mera information om undersökningsprojektet får du på THL:s webbsidor.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under september–december 2022. För undersökningen har 8 200 personer slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.  

Datasekretess

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistikcentralen överlåter materialet till forskarna vid THL utan namnuppgifter, och det är inte möjligt att identifiera dem som deltagit i undersökningen i materialet. Det material som bildats på basis av enkäten överlämnas utan namnuppgifter också till Dataarkivet vid Tammerfors universitet.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får ett brev, där de ombeds delta i undersökningen, hem med posten. Enkäten besvaras antingen via webben eller genom att fylla i pappersblanketten. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och lösenord, med vilka man kan besvara blanketten.

Skriv in i adressfältet på internet: www.stat.fi/dittsvar 

Den ifyllda pappersblanketten återsänds till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet, portot är betalt.  

Tilläggsinformation

För undersökningens innehåll svarar vid THL:

Karoliina Karjalainen, tfn 029 524 7933, karoliina.karjalainen@thl.fi
Pekka Hakkarainen, tfn 029 524 7161, pekka.hakkarainen@thl.fi

För undersökningens datainsamling svarar vid Statistikcentralen:

Päivi Hokka, tfn 029 551 3557

Sara Koivuranta, tfn 029 551 3837
e-post: paihdetutkimus@stat.fi