Kansantalouden tilinpidon aineistot

Kansantalouden tilinpidon lähdetilastot ja kansantalouden tilinpitojärjestelmää varten erikseen koottu aineisto on soveltuvin osin käytettävissä tutkimustarkoituksiin. Kansantalouden tilinpito Suomessa kattaa reaali- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon. Erillisselvityksiä tehdään lähinnä aluetilinpidon tilastoista.