Lisätietoja

Eurostatin avaintaulukot ja kansainväliset vertailukuviot:

Sähköposti: tietokannat@stat.fi
Puhelin: 029 551 2354

Tiedonlähteet:

Sähköposti: info@stat.fi
Puhelin: 029 551 2220