Ulkomaan kansalaiset

Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli 324 000 vuonna 2022, ja ylivoimaisesti suurin kansalaisuusryhmä olivat Viron kansalaiset. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kansalaisuuden mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaan kansalaisia väestössä sekä tämän ryhmän kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa.

Määrä maittain

Ulkomaan kansalaiset

Suomessa asui vuoden 2022 lopussa yli 324 000 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi edellisvuodesta yli 27 000 henkilöllä, eli 9 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden lopussa 6 prosenttia koko väestöstä.

Suurimmat kansalaisuusryhmät

Vuonna 2022 Suomessa asui 180 eri ulkomaan kansalaisuusryhmää, joista ylivoimaisesti suurin ryhmä olivat Viron kansalaiset. Toiseksi eniten Suomessa asuu Venäjän kansalaisia ja kolmanneksi eniten Irakin kansalaisia. Seuraavana kansalaisuustilastossa ovat kiinalaiset, intialaiset, ukrainalaiset, afganistanilaiset ja filippiiniläiset. Muiden ryhmien määrät jäävät alle seitsemän tuhannen.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomaan kansalaisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kansalaisuusryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta.

Lasten osuus

Työikäisten osuus

Eläkeikäisten osuus

Ikärakenne: ulkomaan kansalaiset

Ikärakenne: Suomen kansalaiset

Sukupuolijakauma

Seuraavassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta.