Ulkomaan kansalaiset

Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli 296 000 vuonna 2021, ja ylivoimaisesti suurin kansalaisuusryhmä olivat Viron kansalaiset. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kansalaisuuden mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaan kansalaisia väestössä sekä tämän ryhmän kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kansalaisuuksien mukaan.

Ulkomaan kansalaiset - Väestö kansalaisuuden mukaan 1990-2016 ULKOMAAN KANSALAISET YHTEENSÄ

Suomessa asui vuoden 2021 lopussa yli 296 000 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi edellisvuodesta yli 17 500 henkilöllä, eli 6 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden lopussa 5 prosenttia koko väestöstä.

Ulkomaan kansalaiset - Suurimmat kansalaisuusryhmät 2016

Vuonna 2021 Suomessa asui 180 eri ulkomaan kansalaisuusryhmää, joista ylivoimaisesti suurin ryhmä olivat Viron kansalaiset. Toiseksi eniten Suomessa asuu Venäjän kansalaisia ja kolmanneksi eniten Irakin kansalaisia. Seuraavana kansalaisuustilastossa ovat muun muassa kiinalaiset, intialaiset, thaimaalaiset, ruotsalaiset ja afganistanilaiset. Muiden ryhmien määrät jäävät alle seitsemän tuhannen.

 

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomaan kansalaisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kansalaisuusryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Ulkomaan kansalaiset - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

Ulkomaan kansalaiset -  Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

Ulkomaan kansalaiset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016

 Ulkomaan kansalaisten ikärakenne 2016

 Ulkomaan kansalaiset - Suomen kansalaisten ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Ulkomaan kansalaiset - Miesten osuus (%) eri kansalaisuusryhmissä 2016