Ulkomailla syntyneet

Suomessa asuvien ulkomailla syntyneiden henkilöiden määrä oli yli 477 000 vuonna 2022, eli 9 prosenttia koko väestöstä. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntymämaan mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomailla syntynyttä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa.

Määrä maittain

Vuoden 2022 lopussa ulkomailla syntyneitä oli yli 477 000. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta vajaalla 35 000 hengellä, eli 8 prosenttia. Ulkomailla syntyneiden osuus oli vuoden lopussa 9 prosenttia koko väestöstä. Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri syntymämaiden mukaan.

Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät ovat entisessä Neuvostoliitossa, Virossa ja Ruotsissa syntyneet. Entisessä Neuvostoliitossa syntyneitä henkilöitä oli vajaa 64 000 vuonna 2022. Seuraavaksi eniten Suomessa asui Irakissa, Venäjällä, Kiinassa ja Somaliassa syntyneitä, joita oli vähintään 13 000 henkeä kussakin ryhmässä.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomailla syntyneiden ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri syntymämaaryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta.

Lasten osuus

Työikäisten osuus

Eläkeikäisten osuus

Ikärakenne: ulkomailla syntyneet

Ikärakenne: Suomessa syntyneet

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri syntymämaaryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta.