Vieraskieliset

Vuoden 2022 lopussa Suomessa asui 496 000 vieraskielistä eli henkilöä, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä kielen mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti vieraskielistä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa.

Määrä maittain

Vuoden 2022 lopussa Suomessa asui 496 000 vieraskielistä, eli 9 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 38 000 hengellä eli 8 prosenttia. Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri kielten mukaan.

Venäjä on selvästi yleisin vieras kieli. Sitä puhui vuonna 2022 äidinkielenään vajaa 94 000 henkilöä. Toiseksi yleisin kieli on viro, jota puhui hieman yli 50 000 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat kieliryhmät ovat arabia, englanti ja somali.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja vieraskielisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri kieliryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisätietoja maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta.

Lasten osuus

Työikäisten osuus

Eläkeikäisten osuus

Ikärakenne: vieraskieliset

Ikärakenne: kotimaisten kielten puhujat

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri kieliryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta.