Avioerot

Tällä sivulla tarkastellaan avioeroja syntyperä-muuttujan kautta. Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti äidin syntymävaltio. Jos kummankaan vanhemman syntymävaltiosta ei ole tietoa, on taustamaa henkilön oma syntymävaltio. Kaikilla suomalaistaustaisilla henkilöillä taustamaa on Suomi.

Tietoja purkautuneista avioliitoista puolisoiden syntymämaan mukaan löydät Siviilisäädyn muutokset -tilaston tietokantataulukoista.

Alla olevista kuvioista voit tarkastella suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten välisiin avioeroihin liittyviä keskeisiä lukumäärätietoja. 

Eronneisuus

Suomalaistaustaisten naisten keskimääräinen eronneisuus liitoista, jotka oli solmittu ulkomaalaistaustaisen miehen kanssa, oli 4,2 prosenttia vuonna 2022. Näiden liittojen eronneisuus on ollut viime vuosina jonkin verran suurempaa kuin niiden liittojen, joita suomalaistaustaiset miehet ovat solmineet ulkomaalaistaustaisten naisten kanssa. Heillä tämä luku puolestaan oli 2,8 prosenttia vuonna 2022. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisten avioliittojen eronneisuus on laskenut sekä suomalaistaustaisilla miehillä, että naisilla.

Vuonna 2022 ulkomaalaistaustaisten keskinäisten avioliittojen eronneisuusprosentti oli 2,0 prosenttia, eli matalampi kuin edellä mainituilla suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten välisillä liitoilla. Suomalaistaustaisten keskinäisissä liitoissa tämä luku oli vielä matalampi, 1,1 prosenttia vuonna 2022. 

 

Avioliittojen eronneisuus (%) puolisoiden syntyperän mukaan 2003-2022*

*Eronneisuuden laskentatapa: Avioerojen määrä tiettynä vuonna jaettuna samana ja edellisenä vuonna voimassa olleiden avioliittojen määrän keskiarvolla

Avioerojen määrät

Suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten välisten avioerojen absoluuttinen määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun alusta, vaikka viime vuosina määrä onkin tasaantunut. Vuonna 2022 purkautui lähes 840 suomalaistaustaisen naisen ja ulkomaalaistaustaisen miehen avioliittoa.

Vuonna 2022 suomalaistaustaisen miehen ja ulkomaalaistaustaisen naisen välisiä avioeroja oli lähes 740.

Avioerot taustamaan mukaan

Vuonna 2022 suomalaistaustaisten naisten ja ulkomaalaistaustaisten miesten välisissä avioeroissa miehen taustamaana oli useimmiten tuntematon. Tämä johtuu osittain siitä, että miehelle ei ole saatavilla taustamaatietoa hänen muutettuaan pois Suomesta pian eron jälkeen. Tuntematon-luokan lisäksi eniten eroja suomalaistaustaisten naisten ja ulkomaalaistaustaisten miesten välillä oli seuraavissa taustamaaryhmissä: Irak, Turkki, Gambia ja entinen Neuvostoliitto.

Vuonna 2022 suomalaistaustaisten miesten ja ulkomaalaistaustaisten naisten välisiä avioeroja oli eniten niissä naisen taustamaaryhmissä, joissa myös avioliittoja oli paljon (ks. Solmitut avioliitot ). Eniten eroja oli liitoissa, joissa suomalaistaustaisen miehen puolison taustamaa oli entinen Neuvostoliitto, Thaimaa tai Viro. Monen suomalaistaustaisesta miehestä eronneen naisen taustamaa oli myös tuntematon, kuten myös edellä suomalaistaustaisista naisista eronneiden miesten joukossa.