Tilastointipalvelut

Tilastokeskus tuottaa tilastoja tilauksesta myös muille organisaatioille. Tilastointipalvelu voi sisältää koko tilaston tuottamiseen liittyvän prosessin tiedonkeruusta jakeluun tai vain jonkin osatehtävän prosessista. Palveluun sisältyvä tiedonkeruu voidaan toteuttaa joko haastattelemalla, sähköisenä kyselynä tai yhdistelemällä valmiita rekisteriaineistoja.

Tilastointipalvelu suunnitellaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja palvelun toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti tietopalvelusopimuksella.

Tyypillisen tilastointipalvelun jakeluratkaisu toteutetaan PxWeb-tietokantapalveluna, josta seuraavassa esimerkkejä:

Tilastointipalvelun osana voidaan julkaista myös valmiita kuvioita, taulukoita sekä analyysitekstejä. Tarvittaessa asiakkaalle toimitetaan tilastoaineisto myös tunnistamattomassa muodossa tutkimuskäyttöön. 

Lisätietoja: tietopalvelu p. 029 551 2220 tai Kysy tilastoista -lomakkeella.