Nyheter 21.9.2022

Ny praxis vid störningar i publiceringen av statistik

Statistikcentralens statistiska uppgifter publiceras på en i förväg angiven dag kl. 8.00. Om publiceringen av statistik fördröjs på grund av en teknisk orsak, publiceras försenad statistik i fortsättningen samma dag kl. 12.00.

”Genom ändringen vill vi göra vår praxis vid publicering i störningssituationer tydlig för användarna och säkerställa en tillräckligt lång tid för att rätta till tekniska fel”, säger statistikchef Reetta Moilanen.

Om publiceringen av statistiken fördröjs, finns information om förseningen och den nya publiceringstidpunkten i publiceringskalendern för statistik och på Statistikcentralens förstasida. Prenumeranterna på nyhetsbrev får statistikuppgifterna per e-post dagen efter publiceringen.

Förfrågningar:
Statistikchef Reetta Moilanen tfn 029 551 2709
Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo, tfn 029 551 3025