Aktuellt

Nyheter

28.2.2023 Statistikcentralens nya visuella profil speglar informationens framtid

Statistikcentralens visuella identitet förnyas. Utgångspunkten för den nya profilen är Statistikcentralens strategi och målbild som uppdaterades våren 2022 Den förnyade visuella profilen syns i Statistikcentralens logotyp, färgval, font och andra visuella markörer. Den förnyade profilen införs stegvis i produkterna och tjänsterna.

15.2.2023 Det finns rikligt med information om barnen men informationen är utspridd – för att utveckla ett kunskapsunderlag krävs samarbete

Statistikcentralen har som en del av den nationella barnstrategin utrett läget för informationen som gäller barn. Utredningen var en av barnstrategins åtgärder och gick ut på att sammanställa indikatorer på barnens välfärd till ett kunskapsunderlag, samt att kartlägga bristerna i informationen. För framtida utveckling planerades ett förslag till en informationsportal för informationen om barn. 

10.2.2023 Ändringar i lagstiftningen om Statistikcentralen

I lagen om Statistikcentralen och i statistiklagen införs ändringar som träder i kraft 1.3.2023. Ändringarna gäller bl.a. Statistikcentralens nya uppgifter och dess rätt att få uppgifter.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 22.3.2023