Aktuellt

Nyheter

22.9.2022 Mari Ylä-Jarkko utnämnd till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster

Mari Ylä-Jarkko har utnämnts till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster. Hon tillträder sin tjänst 1.10.2022. Serviceområdet Informations- och statistiktjänster ansvarar för Statistikcentralens informationsproduktion och utvecklingen av den.

21.9.2022 Ny praxis vid störningar i publiceringen av statistik

Statistikcentralens statistiska uppgifter publiceras på en i förväg angiven dag kl. 8.00. Om publiceringen av statistik fördröjs på grund av en teknisk orsak, publiceras försenad statistik i fortsättningen samma dag kl. 12.00.

1.9.2022 Pisa för vuxna kommer igen – ger ny information om bland annat finländarnas läskunnighet

Finland deltar för andra gången i OECD:s internationella undersökning om vuxnas färdigheter (PIAAC). Undersökningen är även känd som Pisa-undersökningen för vuxna och i den utreds de färdigheter som vuxna behöver i vardagen: läskunnighet, numeriska färdigheter samt problemlösningsförmåga. I undersökningen deltar 32 länder.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 30.9.2022