Tilastokeskus.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tilastokeskus.fi-sivustoa. Tilastokeskuksen muista verkkopalveluista on tehty erilliset selosteet.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Arvioinnissa on käyty läpi keskeisimmät ja käytetyimmät sivut.

Saavutettavuusseloste on laadittu 14.9.2020, ja sitä on päivitetty 5.3.2021.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tilastokeskus.fi-verkkosivusto täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sivustolla esiintyvät saavutettavuuspuutteet on kuvattu tarkemmin tässä selosteessa. 

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Miksi palvelussa on saavutettavuuspuutteita?

Tilastokeskuksen nykyinen verkkosivusto on erittäin laaja, ja sitä on rakennettu useilla eri järjestelmillä. Verkkosivuilla on sisältöä 1990-luvulta alkaen, ja sivuja on satojatuhansia. Olemme parhaillaan rakentamassa uutta verkkosivustoa ja samassa yhteydessä uusimme monia järjestelmiämme. Osa uudesta sivustosta oli tarkoitus julkaista vuoden 2021 alussa, mutta uuden sivusto-osion julkaiseminen siirtyy. Pyrimme rakentamaan uudesta sivustosta saavutettavan.

Samaan aikaan, kun rakennamme uutta verkkosivustoa ja uusimme järjestelmiämme, emme pysty korjaamaan kaikkia vanhan verkkosivustomme puutteita aineiston suuren määrän ja kustannustehokkaiden ja automaattisten menetelmien puuttumisen vuoksi, vaan korjaaminen muodostaisi kohtuuttoman rasitteen. Olemme ottaneet kohtuuttoman rasitteen arvioinnissa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää verkkopalvelujamme. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §).

Tilastojulkistuksia säätelevät laatukriteerit. Kun julkistus on kerran tehty, siihen ei tule tehdä sisältöä koskevia muutoksia, ilman että muutoksista kerrotaan. Tilastojulkistuksemme muodostavat jatkuvasti karttuvan arkiston, jossa julkistukset ovat siinä muodossa, kun ne on tiettynä päivänä julkaistu. Osa saavutettavuuskorjauksista vaatisi sisällön muuttamista. Tällainen muutos olisi esimerkiksi tekstivastineiden lisääminen kuvioihin. Lisäksi vanhimmat julkistukset on tuotettu sellaisilla julkaisuohjelmistoilla, joita ei ole enää käytettävissä. Tämän takia emme voi jälkikäteen tehdä muutoksia julkistuksiin.

Sivustollamme on myös sisältöä, jota Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske julkaisuaikarajojen tai sisältörajoitusten takia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § ja 17 §). Tällaista sisältöä ovat

 • ennen 23.9.2020 julkaistut videot
 • ennen 23.9.2019 arkistoitu sisältö
 • ennen 23.9.2018 julkaistut tiedostot
 • karttapalvelut, joita ei ole tarkoitettu navigointiin
 • kolmannen osapuolen tuottama sisältö, jota Tilastokeskus ei ole tuottanut eikä rahoittanut ja jonka tuotantoa Tilastokeskus ei ole valvonut.

Mitä saavutettavuuspuutteita tilastokeskus.fi-sivustolla on?

 • Kaikilla sivuston kuvilla ei ole tekstivastineita tai tekstivastineet ovat puutteellisia. Erityisesti tilastojulkistuksiin liittyvien kuvioiden tekstivastineissa ei ole kuvailtu kuvion sisältöä. (WCAG 1.1.1)
 • Sivustolla on sellaisia videoita, joissa ei ole tekstitystä ja joista puuttuu kuvailutulkkaus tai käsikirjoitus. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita. Myös tämän jälkeen julkaistuista videoista puuttuu kuvailutulkkaus. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Sivujen otsikoinneissa on puutteita. Osalla sivuista otsikkotasoja ei ole käytetty, tai niitä ei ole käytetty hierarkkisesti oikein. Erityisesti taulukoissa sarake- ja riviotsikoiden merkintöjä puuttuu. Sivuilla olevissa tiedostoissa sisällön rakenteita on merkitty puutteellisesti. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Joissakin pdf-tiedostoissa on lukemisjärjestyksessä merkityksen kannalta puutteita etenkin kaaviokuvissa. Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. (WCAG 1.3.2)
 • Tilastojulkistuksiin tehdyt korjaukset on ilmoitettu pelkällä punaisella värillä. Muutamassa ohjevideossa kuvataan Tilastokeskuksen verkkosivujen käyttöä pelkkiin suuntiin viitaten. Tilastokuvioissa käytetään yksinomaan väriä tietoa välittävänä tekijänä. (WCAG 1.3.3, 1.4.1)
 • Joissakin kansainvälisiltä organisaatioilta peräisin olevilta kuvissa tekstiä on esitetty kuvina ja värikontrastit tekstin ja taustan välillä eivät ole riittäviä. Lain vaatimukset eivät koske tällaista kolmannen osapuolen sisältöä. (WCAG 1.4.3, 1.4.5)
 • Tilastokuvioissa kaikkien vierekkäisten värien kontrastit eivät ole riittäviä. (WCAG 1.4.11)
 • Joissakin interaktiivisissa visualisoinneissa kohdistimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin lisää sisältöä, jota ei voi piilottaa eikä osoittaa. (WCAG 1.4.13)
 • Julkistamiskalenterin kalenterivalikkoa ei voi käyttää näppäimistöllä. Päivämäärät voi kuitenkin kirjoittaa hakuruutuun. (WCAG 2.1.1)
 • Sivuston tiedonkeruuosiosta puuttuu lohkot ohittava siirtymälinkki. (WCAG 2.4.1)
 • Sivuotsikot (titlet) ovat suuressa osassa sivustoa kunnossa, mutta paikoin sivuotsikot eivät kuvaile riittävästi sisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Tiedonkeruiden saatekirjeet ovat saatavana sivuilta pdf-tiedostoina. Ruotsin- ja englanninkieliset tiedostot on merkitty suomenkielisiksi. Myös muissa tiedostoissa on puutteellisia kielimerkintöjä. (WCAG 3.1.1)
 • Sivustolla on sivuja, jotka sisältävät erikielisiä osuuksia ilman, että eri kieliä on merkitty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla. Esimerkiksi kansainvälisiin materiaaleihin viittaavat linkit ovat usein englanninkielisiä ja ruotsinkielisillä sivuilla on joitakin ilmauksia suomen kielellä. (WCAG 3.1.2)
 • Verkkosivuilla esiintyviä saman toiminnallisuuden toteuttavia elementtejä ei ole merkitty johdonmukaisesti. (WCAG 3.2.4)
 • Sivuston koodissa on puutteita ja virheitä. Osa virheistä on sellaisia, että ne saattavat vaikeuttaa tai estää joidenkin sivujen käyttämistä apuvälineillä. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

Sivuston laajuuden takia kaikki sivuja ei ole arvioitu, ja sivustolta saattaa löytyä muitakin saavutettavuuspuutteita.

Olemme korjanneet keskeisiä puutteita, ja jatkamme korjauksia. Kaikkia ongelmia ei korjata nykyisillä sivuilla, vaan kehitämme kokonaan uutta, saavutettavaa sivustoa.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita tilastokeskus.fi-verkkopalvelussa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta palautelomakkeellamme tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000