Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Taantuma ei hillinnyt sijoitusintoa ulkomaille

10.4.2013

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Suomeen voidaan mitata suorien sijoitusten määrällä. Näiden tilastojen valossa Suomi ei mitenkään loista ulkomaisten sijoittajien kohdemaana.

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Suomeen voidaan mitata suorien sijoitusten määrällä. Näiden tilastojen valossa Suomi ei mitenkään loista ulkomaisten sijoittajien kohdemaana.

Sen sijaan suomalaiset yritykset ovat sijoittaneet ja laajentuneet varsin ahkerasti ulkomaille. Edes viime vuosien taantuma ei näytä hillinneen suomalaisten sijoitusintoa ulkomaille. Vuoden 2008 reilun 80 miljardin euron sijoituskanta ulkomailla on kasvanut viime vuosina ripeästi ja ylitti 100 miljardin rajan jo 2010. Sijoitusten kasvu kuitenkin hyytyi vuonna 2011.

Ulkomaiset sijoittajat reagoivat taantumaan voimakkaasti, eikä Suomi ole onnistunut houkuttelemaan pääomia monista vahvoista toimialoistaan huolimatta. Tämän seurauksena ulkomaisten sijoitusten kanta Suomessa on pysytellyt 60 – 65 miljardin euron tuntumassa vuosina 2008 – 11. Sijoitukset Suomeen ovat selvästi pienemmät kuin suomalaisten sijoitukset ulkomaille, ja ero on vain kasvanut viime vuosina.

Ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat kohdentuneet valtaosin palvelutoimialoille, etenkin rahoitus- ja vakuutusalalle. Sen sijaan ulkomaisten sijoitusten kanta teollisuuteen oli vuonna 2011 alle 20 miljardia euroa, mikä vastasi noin kolmannesta kaikista sijoituksista Suomeen.

Suomen perinteisesti teollisuuteen nojaava toimialarakenne heijastuu myös sijoituksiin ulkomaille. Yli puolet eli lähes 60 miljardia suomalaisten sijoituksista ulkomaille kohdistui teollisuuteen. Metalliteollisuuden osuus oli 30 miljardia, metsä- ja kemianteollisuuden noin 10 miljardia kummankin.

Kansainvälinen kilpailu on tiukkaa myös palvelualoilla, jotka nojaavat yhä enemmän kehittyvään tieto- ja viestintätekniikkaan. Suomi ei ole ollut kansainvälisesti erityisen vahva palvelualoilla. Se osaltaan näkyy myös palvelujen teollisuutta huomattavasti vähäisempinä sijoituksina ulkomaille.

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Lähde: Suomen Pankki

Lähde: Suomen Pankki

 

Globalisaatio vauhdittaa sijoitusten sekä yritysten liikkumista maasta toiseen. Ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa – ja suomalaisten tytäryritysten ulkomailla – kuvaa parhaiten vuosittain ilmestyvät Tilastokeskuksen tytäryritystilastot. Sijoituksien ja niihin liittyvien rahavirtojen näkökulmasta Suomen Pankin suorien sijoitusten tilastot antavat kattavan kuvan Suomen asemasta sekä kansainvälisten sijoitusten kohdemaana että sijoittajamaana.

 

 

 

 

tk-icons