Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Entistä useammat hyödynsivät pidentyneitä kauppojen aukioloaikoja

6.10.2016
Twitterissä: @pkangassalo

Jo lähes puolet kuluttajista on hyödyntänyt kauppojen pidentyneitä aukiolo­aikoja.

Jo lähes puolet kuluttajista on hyödyntänyt kauppojen pidentyneitä aukiolo­aikoja.

Kaikista 15–84-vuotiaista noin 45 prosenttia oli käynyt elokuussa viikon­loppuisin kaupoissa uusilla pidentyneillä aukiolo­ajoilla. Arkisin hyödyntäjiä oli 37 prosenttia, mikä oli huomattavasti maaliskuuta suurempi osuus (27 %).

Tilastokeskuksen kuluttaja­barometrin puhelin­haastattelujen päätteeksi kysyttiin vastaajilta, ovatko he hyödyntäneet pidentyneitä aukiolo­aikoja maaliskuussa ja elokuussa. Kaupoissa käynti pidenneinä aukiolo­aikoina näyttää lisääntyneen maaliskuusta elokuuhun monissa väestö­ryhmissä.

Miehet ovat hyödyntäneet pidentyneitä aukiolo­aikoja enemmän kuin naiset (kuvio 1). Suku­puolten välinen ero ei ole kaventunut maaliskuusta elokuuhun.

Kuvio 1. Uusien aukiolo­aikojen hyödyntäjät sukupuolen mukaan maalis- ja elokuussa 2016, %

Kuvio 1. Uusien aukiolo¬aikojen hyödyntäjät sukupuolen mukaan maalis- ja elokuussa 2016, % Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja elokuun kuluttaja¬barometrit

Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja syyskuun kuluttaja­barometrit

 

Nuorimmassa ryhmässä viikon­loppuisin uusia aukiolo­aikoja hyödyntäneiden osuus ei ole lisääntynyt, mutta 50 vuotta täyttäneiden ryhmissä osuus on kasvanut selvästi (kuvio 2).

Kuvio 2. Uusien aukiolo­aikojen hyödyntäjät iän mukaan maalis- ja elokuussa 2016, %

Kuvio 2. Uusien aukiolo¬aikojen hyödyntäjät iän mukaan maalis- ja elokuussa 2016, % Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja elokuun kuluttaja¬barometrit

Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja syyskuun kuluttaja­barometrit

Myös arki-iltojen pidentyneitä aukiolo­aikoja hyödyntäneiden osuudet ovat lisääntyneet selvästi, mutta osuudet jäävät kuitenkin viikon­loppuja pienemmiksi.

Alueittain tarkasteltuna pidentyneiden aukiolo­aikojen hyödyntäminen on yleistynyt arkisin enemmän kuin viikon­loppuisin. Pääkaupunki­seudulla uusia aukiolo­aikoja hyödynnetään eniten (kuvio 3). Arkisin ero muihin alueisiin on suurempi kuin viikon­loppuisin. Osa­selittäjä on varmaankin auki­ olevien kauppojen määrässä. Tiheästi asutuilla alueilla arki-iltoina myös muut kuin päivittäis­tavara­kaupat voivat olla kannattavasti auki.

Kuvio 3. Uusien aukioloaikojen hyödyntäjät suuralueen mukaan maalis- ja elokuussa 2016, %

Kuvio 3. Uusien aukioloaikojen hyödyntäjät suuralueen mukaan maalis- ja elokuussa 2016, %  Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja elokuun kuluttaja­barometrit

Lähde: Tilastokeskus, huhti- ja syyskuun kuluttaja­barometrit

Pohjois-Suomessa hyödyntäjien osuus on laskenut. Syystä ei ole tietoa. Ehkä kaupat ovat supistaneet aukioloja keväästä tai asiakkaat ovat palanneet entisiin asiointi­aikoihin.

Asiakkaista monet ovat hyödyntäneet ostoksia tehdessään kauppojen tarjoaman kasvaneen aika­jouston. Kaupoille jää arvioitavaksi, ovatko uudet auki­oloajat kannattavia. Olettavasti ostoihin käytettävä raha­määrä ei paljoa lisäänny, mutta ehkä uusi palvelu hidastaa netti­kaupan kasvua jonkin verran.

Kaupan myyntitilastojen mukaan suuret kaupat ovat saaneet lisää asiakkaita ja myyntiä aukiolo­aikojen pidennyttyä. Pienten kauppojen myynti on laskenut. Onko muutos pysyvä, se jää nähtäväksi.

Juha Nurmela vastaa Tilasto­keskuksessa kulutus­tutkimuksesta, Pertti Kangas­salo kuluttaja­barometristä.

tk-icons