Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De röstberättigades och kandidaternas (18-64 år) relativa sysselsättningstal efter kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, % (Tabellbilagan har korrigerats 14.2.2022.)

Röstberätt., 18-64-år Kandit., 18-64-år
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 68,8 67,3 70,3 80,4 79,1 81,9
Östra Nylands 73,3 72,7 73,9 81,7 81,9 81,5
Mellersta Nylands 74,4 74,4 74,4 83,8 82,0 85,7
Västra Nylands 71,3 70,8 71,8 81,9 80,2 83,6
Vanda och Kervo 69,0 69,4 68,7 78,4 78,2 78,7
Egentliga Finlands 68,4 66,3 70,5 79,7 76,7 82,9
Satakunta 69,0 66,5 71,6 82,8 80,9 84,5
Egentliga Tavastlands 70,8 69,2 72,5 83,4 83,1 83,6
Birkalands 68,2 66,7 69,7 78,0 77,0 78,9
Päijänne-Tavastlands 66,9 65,6 68,1 76,8 74,3 80,5
Kymmenedalens 66,4 64,0 69,1 78,3 78,0 78,8
Södra Karelens 65,7 63,5 68,2 79,0 81,6 75,7
Södra Savolax 67,8 65,0 70,9 82,0 79,6 84,7
Norra Savolax 67,6 65,2 70,1 83,4 81,4 85,5
Norra Karelens 63,6 60,9 66,5 79,0 76,1 81,8
Mellersta Finlands 65,4 64,1 66,7 77,7 76,8 78,9
Södra Österbottens 71,6 70,2 73,1 85,6 86,3 84,8
Österbottens 72,2 70,6 73,9 78,8 78,4 79,2
Mellersta Österbottens 72,4 71,6 73,4 84,3 85,1 83,3
Norra Österbottens 67,6 66,3 68,9 78,2 73,9 83,3
Kajanalands 68,3 65,5 71,5 82,4 82,5 82,4
Lapplands 67,0 64,9 69,3 77,7 75,8 79,9

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, uppställning av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
01 2022, Tabellbilaga 2. De röstberättigades och kandidaternas (18-64 år) relativa sysselsättningstal efter kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, % (Tabellbilagan har korrigerats 14.2.2022.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/01/alvaa_2022_01_2022-01-14_tau_002_sv.html