Produkter och tjänster

Statistikcentralen tillhandahåller ett mångsidigt utbud av avgiftsfria och avgiftsbelagda produkter och tjänster utöver statistiska offentliggöranden, bl.a. olika databaser, utbildning, undersökningsmaterial och rådgivning.

Statistisk information i databaser, på temasidor och som geografisk information

En central statistikdatabas hos Statistikcentralen är databasen StatFin. Därutöver publicerar vi statistisk information i många andra statistikdatabaser och tjänster.

Tjänster för forskare och dem som behöver undersökningar

Forskare kan beställa undersökningsmaterial av Statistikcentralen. Vi erbjuder hjälp vid testning och utveckling av blanketter. Statistikcentralen kan också göra intervjuer eller en hel statistik på uppdrag.

 

Register och arkiv

Du kan beställa utredningar gällande företagsstatistik och kontaktinformation till företag av Statistikcentralens Företagsregister. Läroanstaltsregistret erbjuder läroanstalters kontaktinformation mot avgift. Av Dödsattestarkivet kan nära anhöriga och myndigheter beställa dödsattester. Statistikarkivet hjälper dig att hitta och använda ursprungsmaterial som använts inom olika statistikgrenar.

 

Rådgivning och specialutredningar

Informationstjänsten ger råd om hur du hittar och tolkar statistik och vid behov skickas din fråga vidare för att besvaras av en statistikexpert. Om du inte hittar den information du behöver i statistiken, kan du av Statistikcentralen beställa en specialutredning som motsvarar dina egna behov. Den prissätts enligt arbetsmängd.