Räknare

Räknarna baserar sig på statistikuppgifter i vilka man utnyttjar gränssnitt i anknytning till populära statistikgrenar. Du kan använda räknarna för beräkning av intressanta siffror och för att bekanta dig med gränssnitten och den tekniska användningen av dem.

Omvandlare för penningvärdet

Omvandlaren för penningvärdet beräknar med hjälp av levnadskostnadsindex förändringen av penningvärdet mellan det valda start- och jämförelseåret för önskat penningbelopp. Den omfattar index fr.o.m. år 1952. Du kan använda värden i både euro och mark i beräkningen.

Till prisomräknaren.