Räknare

Prisomräknare

Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret.

Beräkningen grundar sig på levnadskostnadsindex 1914:1–6=100 och den beaktar både valutareformen år 1963 och övergången till euro år 2002.