Öppna geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial består i huvudsak av statistikområden samt därtill hörande statistikuppgifter. På den här sidan finns samlat information om innehållet i och gränssnitten till Statistikcentralens öppna geodatamaterial samt anvisningar för ibruktagande av material.

Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen. Mera information om infrastrukturen och de författningar och standarder som definierar den finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Användning av material

Statistikcentralens material finns tillgängligt via WMS- och WFS-gränssnittet. En del av materialet är också tillgängligt i format enligt INSPIRE-direktivet. Dessa material är tillgängliga både i WMS-gränssnittet och i den nya OGC API - Features-gränssnittet.

Statistikrutnätet 250 m x 250 m erbjuds till skillnad från andra som en nedladdningslänk (se nedan i presentationerna av material).

Du kan använda material på följande sätt.

Nationella WMS- och WFS-material

1. Titta på och ladda ned material i Statistikcentralens karttjänst.

2. Ta i bruk materialen i ditt eget program med hjälp av gränssnittsadresserna.  

3. Ladda ned materialen med URL-förfrågningar. I dina förfrågningar kan du definiera egenskaperna hos materialet som laddas ned, såsom filformat eller önskat område.  

Material som tillhandahålls enligt INSPIRE-direktivet

1. Ta i bruk materialen i ditt eget program med hjälp av gränssnittsadresserna som listas nedan.  

2. Använd materialen med webbläsaren.

Mera information om standarden OGC API - Features finns på OGC:s webbplats.

Presentationer av materialen

Nedan finns en förteckning över Statistikcentralens öppna geodatamaterial. Respektive material har egna presentationssidor. Materialens metadata har beskrivits i Paikkatietohakemisto.

Kommunbaserade statistikområden

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Befolkning efter statistikområde

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

PAAVO – Öppen data efter postnummer-område

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Statistikrutnät 250 m x 250 m

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Nedladdningslänk

Nationella material:

Hela Finland (zip, 276 MB)

Filen är en komprimerad GeoPackage-databasfil.

Statistikrutnät 1 km x 1 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Statistikrutnät 5 km x 5 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Rutdata över befolkningen 1 km x 1 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Vägtrafikolyckor

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Läroanstalter

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us

Produktions- och industrianläggningar

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Tjänstens gränssnittsadresser

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pf

Statistikcentralens geodatamaterial har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Mera information

sijaintipalvelut@stat.fi