Avoimet paikkatietoaineistot

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot koostuvat pääasiassa tilastointialueista sekä niihin yhdistetyistä tilastotiedoista. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa Tilastokeskuksen avointen paikkatietoaineistojen sisällöistä ja rajapinnoista sekä ohjeita aineistojen käyttöönottoon.

Tilastokeskuksen aineistot ovat saatavilla WMS- ja WFS-rajapinnalta. Osa aineistosta on saatavana myös INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa. Nämä aineistot ovat saatavilla sekä WMS-rajapinnalta että uudentyyppiseltä OGC API Features -rajapinnalta.

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot ovat osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Infrastruktuurista ja sitä määrittelevistä säädöksistä ja standardeista löydät lisätietoa Maanmittauslaitoksen sivulta.

Aineistojen käyttäminen

Voit käyttää aineistoja seuraavilla tavoilla:

Kansalliset WMS- ja WFS-aineistot

INSPIRE-direktiivin mukaisesti tarjottavat aineistot

Lisätietoa OGC API Features -standardista löytyy OGC:n verkkosivuilta.

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot

Alla on listattu Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot. Kustakin aineistosta on oma esittelysivu. Aineistojen metatiedot on kuvattu Paikkatietohakemistossa.

Kuntapohjaiset tilastointialueet

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-aineistot:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Väestö tilastointialueittain

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

INSPIRE-aineistot:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto

Aineiston esittely

Metatietokuvaus paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Tilastoruudukko 1 km x 1 km

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-aineistot:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Tilastoruudukko 5 km x 5 km

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-aineistot:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-aineistot:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-aineistot:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Tieliikenneonnettomuudet

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Oppilaitokset

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

INSPIRE-aineistot:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Aineiston esittely

Metatietokuvaus Paikkatietohakemistossa

Palvelun rajapintaosoitteet

Kansalliset aineistot:

https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

INSPIRE-aineistot:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pf

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistoja on julkaistu myös kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.

Lisätietoja

sijaintipalvelut@stat.fi