Öppen data

Statistikcentralen tillhandahåller öppen statistikdata för beslutsfattande och forskning. Öppen statistikdata finns tillgänglig om olika ämnesområden om hela Finland, efter kommun, postnummerområde eller kartruta. Det finns även internationella statistikuppgifter, t.ex. Eurostats viktigaste tabeller.

Statistikcentralen använder CC BY 4.0 -licensen som användningstillstånd för öppen data. Datan är fri att använda på alla möjliga sätt förutsatt att källan nämns.

Öppna gränssnitt

Öppna databasmaterial

Du kan söka statistikuppgifter i de avgiftsfria databaserna via PX-Web API-gränssnittet i följande format: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV osv. På sidan Öppna databasmaterial hittar du samlad basinformation om Statistikcentralens öppna databasmaterial samt anvisningar för och länkar till API-gränssnitten. Mer information om gränssnittet finns i PxWebApi-anvisningen (pdf).

Öppna geodatamaterial

Du kan titta på eller ladda ned Statistikcentralens öppna geodatamaterial via WMS- och WFS-gränssnitten. Statistikcentralen tillhandahåller också material enligt INSPIRE-direktivet både via WMS-gränssnittet och OGC API - Features-gränssnittet. Mera information om standarden OGC API - Features finns på OGC:s webbplats.

Du kan också använda gränssnittsmaterial i Statistikcentralens karttjänst, där du kan titta på och ladda ned geodatamaterial samt utarbeta temakartor.

Klassificeringar

Klassificeringar som Statistikcentralen publicerat inkl. metadata finns på följande sidor:

Frågor och synpunkter: metatietopalvelut@stat.fi

Övrig öppen data

Du kan ladda ned undervisningsmaterial som lämpar sig för alla stadier för undervisning av statistiska metoder.

Du kan använda SISU-modellkoden som kan laddas ned från nätet för exempelberäkningar.

Verktyg för öppen data

Github-miljön har verktyg med öppen källkod för överföring av tabeller från Statistikcentralens databaser samt för programmässig läsning och hantering av tabellerna.

Statistikcentralens öppna data i andra tjänster

Statistikcentralens öppna data finns också på avoindata.fi och i tjänsten Helsinki Region Infoshare.