Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Partiernas väljarstöd i 2019 riksdagsvalet, 2021 kommunalvalet och 2022 välfärdsområdesvalet, %

SAML SDP CENT SAF VÄNST GRÖNA SFP KD LIIKE Övriga
Östra
Nylands
Vv. 2022 22,8 15,9 5,4 7,5 3,1 7,3 32,8 1,4 3,3 0,3
Kv. 2021 20,8 15,5 7,7 10,0 2,7 10,3 28,2 1,9 1,9 0,9
Rv. 2019 13,1 16,6 7,6 13,6 3,9 9,3 26,0 2,2 4,2 3,4
Mellersta
Nylands
Vv. 2022 25,4 22,6 12,9 14,1 5,6 6,6 0,5 3,3 1,6 7,5
Kv. 2021 23,5 18,4 12,8 18,6 4,7 10,1 0,6 2,9 1,0 7,4
Rv. 2019 21,2 19,2 11,0 18,2 4,9 11,3 1,3 3,0 5,4 4,5
Västra
Nylands
Vv. 2022 32,6 15,9 4,5 7,9 4,8 11,7 14,5 3,5 1,8 2,8
Kv. 2021 29,5 14,9 4,0 11,1 4,1 15,1 12,8 3,2 1,8 3,4
Rv. 2019 12,8 15,6 4,9 24,7 4,2 14,9 12,2 2,6 3,9 4,2
Vanda
och
Kervo
Vv. 2022 26,9 23,3 4,5 11,8 8,5 12,9 2,1 3,7 4,1 2,2
Kv. 2021 24,7 22,6 4,4 17,3 7,1 13,4 2,7 3,6 2,9 1,3
Rv. 2019 18,4 21,1 5,3 18,9 6,3 14,2 2,6 3,0 5,1 5,1
Egentliga
Finlands
Vv. 2022 23,6 19,0 15,0 10,1 12,4 9,2 4,7 2,6 2,0 1,5
Kv. 2021 23,6 18,0 12,0 14,8 10,4 10,6 5,0 2,1 1,6 2,0
Rv. 2019 19,1 17,8 10,8 18,9 12,8 9,2 5,5 1,9 1,9 2,1
Satakunta Vv. 2022 19,6 28,1 19,5 13,5 9,7 4,3 0,2 2,7 0,5 1,9
Kv. 2021 19,7 24,7 16,2 17,6 10,1 6,6 0,2 4,0 0,4 0,6
Rv. 2019 24,1 25,2 16,7 14,1 10,0 6,0 0,1 2,7 0,4 0,7
Egentliga
Tavastlands
Vv. 2022 22,9 25,0 15,2 11,6 10,2 5,7 0,1 5,2 2,2 1,8
Kv. 2021 24,2 23,4 12,8 17,0 8,1 7,2 0,2 4,3 0,8 2,1
Rv. 2019 19,7 24,8 10,4 18,9 8,8 8,0 0,2 5,2 1,6 2,3
Birkalands Vv. 2022 25,8 22,1 9,6 11,7 10,7 10,0 0,2 5,9 1,5 2,6
Kv. 2021 24,2 22,5 9,1 15,7 8,5 11,6 0,1 4,8 0,9 2,6
Rv. 2019 17,3 22,1 8,9 18,5 8,1 12,4 0,1 5,8 2,4 4,4
Päijänne-
Tavastlands
Vv. 2022 24,5 24,7 15,4 13,9 4,8 4,7 0,6 8,8 1,5 1,2
Kv. 2021 21,8 21,8 11,3 17,2 3,8 6,9 0,4 5,1 1,2 10,6
Rv. 2019 22,0 23,5 10,5 19,2 6,0 8,7 0,3 6,0 1,6 2,3
Kymmene-
dalens
Vv. 2022 23,3 27,1 12,4 17,1 5,6 5,0 0,4 3,5 4,3 1,2
Kv. 2021 22,8 24,3 11,1 21,4 5,5 7,1 0,7 3,6 2,7 0,7
Rv. 2019 21,1 24,6 11,0 18,5 6,5 8,8 - 5,0 1,8 2,8
Södra
Karelens
Vv. 2022 23,5 25,1 21,9 10,6 2,5 8,6 - 2,9 0,5 4,5
Kv. 2021 22,0 24,0 20,1 15,0 2,0 8,7 - 4,0 0,9 3,3
Rv. 2019 18,7 27,3 15,5 17,5 2,9 10,4 - 3,9 1,7 2,3
Södra
Savolax
Vv. 2022 17,9 19,5 32,5 8,9 2,7 4,9 - 3,6 8,3 1,7
Kv. 2021 17,1 21,0 28,2 13,0 2,8 6,4 - 4,8 4,9 1,8
Rv. 2019 16,6 21,4 23,0 18,8 2,9 9,6 - 4,5 1,3 1,9
Norra
Savolax
Vv. 2022 16,8 19,0 28,5 10,0 8,2 6,3 0,1 7,9 2,3 0,9
Kv. 2021 17,1 16,5 28,3 14,4 7,7 8,0 0,1 5,0 1,6 1,3
Rv. 2019 17,5 14,7 21,9 14,7 8,4 9,4 - 8,5 1,9 3,0
Norra
Karelens
Vv. 2022 13,7 21,8 32,6 10,9 8,3 5,9 - 3,4 2,0 1,3
Kv. 2021 11,7 23,6 29,0 15,2 6,1 6,8 - 3,8 2,7 1,2
Rv. 2019 18,7 21,4 24,5 9,1 5,2 9,9 - 6,6 1,0 3,4
Mellersta
Finlands
Vv. 2022 15,9 22,0 25,4 10,3 8,7 9,6 0,1 5,3 0,9 1,9
Kv. 2021 15,1 20,3 21,3 14,7 8,2 11,3 0,2 5,5 0,7 2,7
Rv. 2019 18,0 18,9 19,8 12,7 8,3 11,5 - 5,7 2,8 2,4
Södra
Österbottens
Vv. 2022 25,3 10,0 37,4 13,7 2,8 2,6 - 5,2 0,5 2,5
Kv. 2021 22,9 9,9 36,4 18,0 2,6 3,2 0,0 6,0 0,3 0,7
Rv. 2019 22,0 10,8 31,6 17,7 2,8 4,2 0,4 6,4 - 4,1
Österbottens Vv. 2022 10,2 13,6 4,2 7,6 2,7 2,4 50,1 7,0 0,5 1,6
Kv. 2021 8,8 13,0 3,6 8,9 3,1 3,1 48,8 7,3 0,1 3,4
Rv. 2019 10,9 15,2 3,5 7,0 3,6 3,5 48,4 6,8 - 1,1
Mellersta
Österbottens
Vv. 2022 11,4 14,4 38,2 12,6 3,5 3,5 7,1 6,9 0,5 2,1
Kv. 2021 11,9 15,9 33,2 16,6 3,5 3,6 7,3 7,7 - 0,4
Rv. 2019 19,6 16,1 31,1 7,4 4,1 6,0 6,3 7,3 - 2,1
Norra
Österbottens
Vv. 2022 15,5 11,6 39,6 10,8 10,3 6,4 0,3 2,0 1,2 2,4
Kv. 2021 15,8 10,4 34,3 15,2 11,2 7,8 0,2 2,0 1,0 2,1
Rv. 2019 20,4 10,4 30,2 11,5 12,1 8,2 0,2 2,2 0,7 4,2
Kajanalands Vv. 2022 13,8 9,7 37,9 13,1 16,0 5,1 - 3,3 0,4 0,9
Kv. 2021 13,4 7,8 34,5 18,1 16,5 5,5 - 3,2 0,6 0,2
Rv. 2019 20,4 9,6 31,3 7,7 18,5 6,2 0,1 2,2 0,4 3,5
Lapplands Vv. 2022 12,6 14,5 34,7 12,1 13,5 3,3 0,4 1,8 0,1 7,0
Kv. 2021 13,8 13,9 30,4 14,6 13,3 5,0 0,2 1,3 - 7,4
Rv. 2019 17,2 13,5 29,2 11,3 14,2 9,7 0,1 1,1 2,0 1,8
Totalt Vv. 2022 21,6 19,3 19,2 11,1 8,0 7,4 4,9 4,2 1,8 2,4
Kv. 2021 20,7 18,3 16,8 15,2 7,2 9,1 4,7 3,9 1,3 2,8
Rv. 2019 18,3 18,4 15,4 16,4 7,8 9,8 4,4 4,2 2,1 3,1

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, fastställt valresultat, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
03 2022, Tabellbilaga 1. Partiernas väljarstöd i 2019 riksdagsvalet, 2021 kommunalvalet och 2022 välfärdsområdesvalet, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/03/alvaa_2022_03_2022-02-01_tau_001_sv.html