Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas (18-64 år) relativa sysselsättningstal efter kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, %

Röst-
berätt.,
18-64-år
Kandit.,
18-64-år
Invalda
18-64-år
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 68,8 67,3 70,3 80,4 79,1 81,9 92,1 91,2 92,8
Östra
Nylands
73,3 72,7 73,9 81,7 81,9 81,5 87,5 87,0 88,0
Mellersta
Nylands
74,4 74,4 74,4 83,8 82,0 85,7 96,4 95,2 97,1
Västra
Nylands
71,3 70,8 71,8 81,9 80,2 83,6 92,8 94,7 92,0
Vanda
och
Kervo
69,0 69,4 68,7 78,4 78,2 78,7 95,1 100,0 93,2
Egentliga
Finlands
68,4 66,3 70,5 79,7 76,7 82,9 93,8 93,1 94,4
Satakunta 69,0 66,5 71,6 82,8 80,9 84,5 93,0 90,9 94,3
Egentliga
Tavastlands
70,8 69,2 72,5 83,4 83,1 83,6 91,7 88,2 93,5
Birkalands 68,2 66,7 69,7 78,0 77,0 78,9 87,3 85,2 88,9
Päijänne-
Tavastlands
66,9 65,6 68,1 76,8 74,3 80,5 87,5 80,8 93,3
Kymmene-
dalens
66,4 64,0 69,1 78,3 78,0 78,8 94,5 92,6 96,4
Södra
Karelens
65,7 63,5 68,2 79,0 81,6 75,7 90,9 95,7 85,7
Södra
Savolax
67,8 65,0 70,9 82,0 79,6 84,7 100,0 100,0 100,0
Norra
Savolax
67,6 65,2 70,1 83,4 81,4 85,5 94,5 83,3 100,0
Norra
Karelens
63,6 60,9 66,5 79,0 76,1 81,8 93,5 93,8 93,3
Mellersta
Finlands
65,4 64,1 66,7 77,7 76,8 78,9 84,2 91,7 78,8
Södra
Österbottens
71,6 70,2 73,1 85,6 86,3 84,8 100,0 100,0 100,0
Österbottens 72,2 70,6 73,9 78,8 78,4 79,2 89,8 85,2 95,5
Mellersta
Österbottens
72,4 71,6 73,4 84,3 85,1 83,3 92,7 95,7 88,9
Norra
Österbottens
67,6 66,3 68,9 78,2 73,9 83,3 91,9 96,7 87,5
Kajanalands 68,3 65,5 71,5 82,4 82,5 82,4 88,1 77,8 95,8
Lapplands 67,0 64,9 69,3 77,7 75,8 79,9 89,1 87,0 91,3

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, kandidaterna och de invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
04 2022, Tabellbilaga 2. De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas (18-64 år) relativa sysselsättningstal efter kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet 2022, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/04/alvaa_2022_04_2022-02-16_tau_002_sv.html