Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Bakgrundsfaktorer för de invalda i välfärdsområdesvalet 2022 partivis

Riksdags-
ledamot.
(%)
Kommun-
fullmäktige
ledamot.
(%)
Ålder i
gsnit.
Finsk-
och
samisk-
språk. (%)
Svensk-
språk.
(%)
Annat
språk
(%)
Syssels.
(%)
Arbets-
lösa (%)
Utanför
arbets-
kraft. (%)
Inkomster
i gsnit.
Totalt 7,8 76,6 51,1 92,5 6,4 1,2 81,3 1,9 16,8 42 223
SDP 7,6 78,3 52,9 97,5 0,7 1,8 81,2 1,4 17,3 39 182
SAF 15,5 94,2 48,4 100,0 - - 83,9 2,6 13,5 36 375
SAML 7,3 73,7 50,6 98,3 0,3 1,4 82,0 1,4 16,6 50 173
CENT 5,7 75,4 54,1 99,0 0,3 0,7 81,8 1,3 16,8 45 347
GRÖNA 10,0 68,9 40,0 96,7 1,1 2,2 87,8 3,3 8,9 40 167
VÄNST 8,0 79,0 50,3 96,0 2,0 2,0 73,0 5,0 22,0 35 944
SFP 3,9 65,8 51,5 5,3 93,4 1,3 77,6 1,3 21,1 42 787
KD 7,0 77,2 56,5 89,5 10,5 0,0 80,7 1,8 17,5 42 173
LIIKE 0,0 75,0 47,3 95,0 5,0 0,0 90,0 0,0 10,0 38 619
VKK 0,0 0,0 44,6 80,0 20,0 0,0 70,0 0,0 30,0 32 276
Övriga 0,0 87,5 62,1 87,5 12,5 0,0 50,0 0,0 50,0 35 441

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, kandidaterna och de invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
04 2022, Tabellbilaga 4. Bakgrundsfaktorer för de invalda i välfärdsområdesvalet 2022 partivis . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/04/alvaa_2022_04_2022-02-16_tau_004_sv.html