Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.1.2022

Antalet nya företag ökade med 1,1 procent under tredje kvartalet år 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nedlagda företag med 15,5 procent under april–juni 2021 från året innan. Under juli–september var antalet nya företag 1,1 procent fler än under motsvarande period år 2020.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2021

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2021

Nya företag, 3:e kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen inledde 9 515 företag sin verksamhet under juli−september år 2021. Antalet nya företag var 1,1 procent fler än under motsvarande period år 2020.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt inledde 1 587 nya företag sin verksamhet inom denna näringsgren. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet (1 249 företag) och därefter inom handeln (1 055). Jämfört med juli–september 2020 ökade antalet nya företag mest inom byggverksamhet och minskade mest inom huvudnäringsgrenen handel.

Om man gör en jämförelse mellan landskap var antalet nya företag under det tredje kvartalet år 2021 störst i Nyland, 3 754 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (953 företag). Mängden nya företag ökade relativt sett mest i Kymmenedalen (19,3 procent) jämfört med året innan och minskade relativt sett mest i landskapet Mellersta Österbotten (12,6 procent).

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i största delen (61 procent) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 3 545 företag. I Tammerfors ekonomiska region inledde 794 företag sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 615 företag.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 305 och antalet nya aktiebolag 3 893 under tredje kvartalet 2021. Till sin juridiska form var 56 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen lade 6 112 företag ned sin verksamhet under april–juni 2021. Antalet nedlagda företag var 15,5 procent fler än under motsvarande period år 2020, dvs. kvantitativt sett 818 fler nedlagda företag.

När man ser till huvudnäringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom huvudnäringsgrenarna juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (984), handel (941) och byggverksamhet (684).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 295 företag. Näst flest nedlagda företag fanns det i Birkaland (556 företag). Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest i Kajanaland (53,5 procent) jämfört med motsvarande period året innan och minskade relativt sett mest i Södra Savolax (3,8 procent).

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag oförändrat eller ökade i största delen (74 procent) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nedlagda företag fanns det i Helsingfors ekonomiska region, 2 160 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 474 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 384 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 261 och antalet aktiebolag 2 275. Till sin juridiska form var 53 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2021

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2021

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2021 använts.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 3:e kvartalet; nedlagda företag 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538 , Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/03/aly_2021_03_2022-01-18_tie_001_sv.html