Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2014

Företagens arbetsställen år 2013: hälften av antalet anställda i trängsel-Finland

Enligt Statistikcentralen verkade 354 000 företag i Finland år 2013. Antalet arbetsställen var totalt 387 000. Merparten av företagen, dvs. 347 000, verkade på ett enda arbetsställe. Återstoden av företagen hade flera arbetsställen, i genomsnitt fem arbetsställen per företag. De statistiska uppgifterna är inte jämförbara med tidigare uppgifter om arbetsställen i företagsregistrets årsstatistik.

Det totala antalet anställda på arbetsställena var 1 472 000. Av dem verkade 36 procent i Nyland, 9 procent i Birkaland och 8 procent i Egentliga Finland. Något under hälften av personalen verkade på andra håll i Finland.

Det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena var 280 miljarder euro. Efter minskning av produktionskostnader återstod 95 miljarder i förädlingsvärde på arbetsställena. Regionalt sett var trängsel-Finland, dvs. det tättbefolkade södra Finland, i täten när det gäller förädlingsvärdet.

Förädlingsvärdet inom produktionen efter landskap år 2013

Landskap Arbetsställen Andel % Antal anställda totalt Andel % Förädlingsvärde, mn € Andel %
Nyland 108 518 28,0 528 340 35,9 38 172 40,2
Birkaland 33 878 8,7 131 212 8,9 7 937 8,4
Egentliga Finland 36 819 9,5 123 380 8,4 7 229 7,6
Norra Österbotten 24 555 6,3 94 240 6,4 5 653 5,9
Mellersta Finland 18 551 4,8 62 586 4,3 3 999 4,2
Satakunta 16 910 4,4 60 260 4,1 3 887 4,1
Österbotten 14 207 3,7 50 033 3,4 3 493 3,7
Norra Savolax 17 137 4,4 56 531 3,8 3 026 3,2
Päijänne-Tavastland 13 904 3,6 50 986 3,5 2 834 3,0
Lappland 12 312 3,2 39 677 2,7 2 713 2,9
Egentliga Tavastland 12 408 3,2 41 637 2,8 2 664 2,8
Kymmenedalen 11 455 3,0 40 423 2,7 2 602 2,7
Södra Österbotten 18 102 4,7 47 686 3,2 2 551 2,7
Södra Karelen 8 992 2,3 31 414 2,1 2 393 2,5
Norra Karelen 10 812 2,8 34 603 2,4 1 802 1,9
Södra Savolax 12 937 3,3 33 562 2,3 1 593 1,7
Mellersta Österbotten 5 379 1,4 17 175 1,2 1 031 1,1
Kajanaland 4 927 1,3 16 300 1,1 708 0,7
Åland 2 798 0,7 9 635 0,7 616 0,6
Okänd 2 613 0,7 2 062 0,1 137 0,1
Totalt 387 214 100 1 471 743 100 95 041 100

Företagsstatistiken förnyas, avbrott i tidsserierna

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas. Uppgifterna i statistiken är inte jämförbara med tidigare publikationer i företagsregistrets årsstatistik, eftersom avgränsningen av företag som statistikförs har ändrats. Mer information om förnyelsen finns på sidorna Ändringar i denna statistik och i Kvalitetsbeskrivningen (på finska).


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (176,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2013/alyr_2013_2014-12-18_tie_001_sv.html