Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2015

Förädlingsvärdet minskade med 3 procent år 2014, korrigerad

Korrigerad 13.10.2015. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda förädlingsvärdet hos företagens arbetsställen 91,4 miljarder euro år 2014. Förädlingsvärdet minskade med 2,9 miljarder euro från året innan. Förädlingsvärdet inom tjänstesektorn var 39,3 miljarder euro. Tjänsterna stod för 43 procent av hela landets förädlingsvärde.

Fördelningen av förädlingsvärdet inom arbetsställen efter näringsgren 2014*

Fördelningen av förädlingsvärdet inom arbetsställen efter näringsgren 2014*

Regionalt sett koncentrerades produktionen till Nyland, där förädlingsvärdet inom produktionen var 36,6 miljarder euro. Nylands andel av förädlingsvärdet för hela landet var 40 procent. Produktionen inom Nyland sjönk med 1,5 miljarder euro från året innan, vilket förklarar 53 procent av minskningen av förädlingsvärdet för hela landet.

Förädlingsvärdet 91,4 miljarder – Nyland och övriga Finland 2014*

Förädlingsvärdet 91,4 miljarder – Nyland och övriga Finland 2014*

Tjänstesektorns andel av förädlingsvärdet på 36,6 miljarder euro som uppkom i Nyland var 54 procent. Tjänstesektorns förädlingsvärde i Nyland var 19,9 miljarder som också den sjönk med 324 miljoner euro från året innan.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde för olika produktionsfaktorer inom arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. Förädlingsvärdet beräknas som skillnaden mellan erhållna intäkter av produktionsverksamheten och kostnader för verksamheten. Kostnaderna omfattar inte kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft.

Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland efter näringsgren och område. I den preliminära statistiken publiceras inte sammanräknade uppgifter för alla arbetsställen eftersom arbetsställen inom näringsgrenen primärproduktion (TOL A) saknas i de preliminära uppgifterna.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet, preliminär statistik år 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 01.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2014/alyr_2014_2015-10-01_tie_001_sv.html