Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2015

Tjänsterna sysselsatte år 2014

Enligt Statistikcentralen var omkring 364 000 företag verksamma i Finland år 2014. Företagen hade sammanlagt 395 000 arbetsställen. Arbetsställena sysselsatte 1,4 miljoner personer mätt med begreppet helårssysselsättning. Nästan hälften av de sysselsatta verkade inom olika servicenäringar. Servicenäringarnas betydelse vid sysselsättningen varierade avsevärt efter landskap. Tjänsterna sysselsatte dock över 30 procent av antalet anställda på arbetsställena i alla landskap.

Servicenäringarnas¹ andel av antalet anställda på arbetsställena i landskapen år 2014

Servicenäringarnas¹ andel av antalet anställda på arbetsställena i landskapen år 2014

Arbetsställenas totala omsättning var 385 miljarder euro. Tillverkningens andel var 44 procent, handelns 31 procent och tjänsternas 23 procent av omsättningen. Tillverkningens andel av omsättningen översteg 60 procent i tre landskap: Österbotten, Satakunta och Lappland. Tillverkningens betydelse som genererare av omsättning var relativt minst på Åland och i Nyland.

Tillverkningens¹ andel av arbetsställenas omsättning efter landskap år 2014

Tillverkningens¹ andel av arbetsställenas omsättning efter landskap år 2014

De tre största landskapen Nyland, Birkaland och Egentliga Finland genererade åter en stor del, 62 procent, av arbetsställenas sammanlagda omsättning och sysselsatte 54 procent av arbetsställenas anställda.

Arbetsställenas genomsnittliga storlek var 3,6 personer. Omsättningen uppgick till i genomsnitt 0,9 miljoner euro per arbetsställe och 0,3 miljoner euro per person.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2014/alyr_2014_2015-12-18_tie_001_sv.html