Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2016

Förädlingsvärdet inom industrin ökade år 2015

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda bruttovärdet för alla arbetsställen inom industrin (TOL BCDE) 119,7 miljarder euro år 2015. Bruttovärdet var på samma nivå som året innan. Förädlingsvärdet ökade dock med 4 procent jämfört med året innan och uppgick till 30,6 miljarder euro. Av de industriella näringsgrenarna stod papperstillverkningen (TOL17) samt tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (TOL19) för den största ökningen av förädlingsvärdet.

Förändringen av förädlingsvärdet för de industriella näringsgrenarna år 2015*

Förändringen av förädlingsvärdet för de industriella näringsgrenarna år 2015*
* Preliminär uppgift

Mätt med förädlingsvärde var de största landskapen: Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland. Deras andel av förädlingsvärdet för hela tillverkningsindustrin var 53 procent och av ökningen av förädlingsvärdet 89 procent.

Förädlingsvärdet för hela industrin efter landskap år 2015*

Landskap Antalt arbetsställen Förädlingsvärde 1000 € Årsföröndring,%
Nyland 5 127 9 016 233 15,7
Birkaland 2 957 2 887 882 4,0
Egentliga Finland 2 871 2 531 832 -8,9
Satakunta 1 651 1 947 433 -1,4
Mellersta Finland 1 389 1 741 557 14,7
Norra Österbotten 1 769 1 706 190 -12,3
Österbotten 1 167 1 613 013 -3,5
Päijänne-Tavastland 1 177 1 244 343 4,7
Lappland 964 1 140 536 0,0
Södra Karelen 640 1 085 579 -5,5
Kymmenedalen 868 1 047 905 11,4
Norra Savolax 1 251 955 421 23,4
Södra Osterbotten 1 795 874 282 -16,9
Egentliga Tavastland 942 846 502 -9,6
Norra Karelen 885 838 793 0,3
Södra Savolax 887 553 585 -1,7
Mellersta Österbotten 439 351 559 62,1
Kajanaland 366 153 021 46,5
Åland 182 96 054 12,5
Okänd 85 2 283 519,6
Totalt 27 412 30 634 094 4,0
* Preliminary uppgifter

Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets faktiska produktion. Till produktionsverksamheten räknas alla intäkter inom produktionen, också tillverkning för eget bruk och den tillverkning som levereras till andra arbetsställen inom företaget. Bruttovärdet omfattar inte överlåtelsevinster av anläggningstillgångar. De räknas inte som produktionsmässiga poster utan som extraordinära intäkter. Anskaffningen av handelsvaror dras därtill av från intäkter av produktionsverksamhet för att bara den marginal som uppstår av försäljningen av handelsvaror ska finnas med i produktionsverksamheten.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde för olika produktionsfaktorer inom arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. Förädlingsvärdet beräknas som skillnaden mellan erhållna intäkter av produktionsverksamheten och kostnader för verksamheten. Intäkterna omfattar också arbetsställets leveranser till företagets andra arbetsställen och kostnaderna anskaffningar från företagets andra arbetsställen. Enligt definitionen omfattar kostnaderna inte de kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft.

Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren, område och storleksklass. Statistiska uppgifter offentliggörs två gånger per år, i september och december. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. TOL B Utvinning av mineral, TOL C Tillverkning,TOL D Försörjning av el, gas, värme och kyla, TOL E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2015/alyr_2015_2016-09-29_tie_001_sv.html