Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Tabellerna har bifogats 11.1.2017.

Revidering av produktionens bruttovärde mellan den preliminära och slutliga statistiken

  1 000 euro Förändring
2015
preliminär
2015
slutlig
%
B Utvinning av mineral 1 714 379 1 725 029 0,6
C Tillverkning 107 302 563 104 443 366 -2,7
10 Livsmedelsframställning 10 510 728 10 565 409 0,5
11 Framställning av drycker 991 098 998 256 0,7
13 Textilvarutillverkning 478 437 486 601 1,7
14 Tillverkning av kläder 429 197 345 326 -19,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 199 697 206 852 3,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 5 774 087 5 829 660 1,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 13 781 746 13 938 240 1,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 195 437 1 211 069 1,3
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 6 128 866 6 060 746 -1,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 416 307 6 630 149 3,3
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 657 499 1 664 768 0,4
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 965 524 2 973 877 0,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 848 163 2 875 573 1,0
24 Stål- och metallframställning 13 187 357 10 105 528 -23,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 6 470 298 6 665 845 3,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 8 415 095 8 341 244 -0,9
27 Tillverkning av elapparatur 4 380 748 4 480 200 2,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13 267 959 13 107 634 -1,2
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 513 275 1 502 531 -0,7
30 Tillverkning av andra transportmedel 1 754 784 1 671 187 -4,8
31 Tillverkning av möbler 1 036 129 1 028 001 -0,8
32 Annan tillverkning 642 356 618 598 -3,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3 257 775 3 136 070 -3,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 7 852 004 8 086 411 3,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 843 684 2 924 768 2,9

Revidering av produktionens förädlingsvärde mellan den preliminära och slutliga statistiken

  1 000 euro Förändring
2015
preliminär
2015
slutlig
%
B Utvinning av mineral 516 655 521 305 0,9
C Tillverkning 25 641 857 26 345 653 2,7
10 Livsmedelsframställning 2 281 797 2 146 551 -5,9
11 Framställning av drycker 372 461 330 415 -11,3
13 Textilvarutillverkning 186 105 180 476 -3,0
14 Tillverkning av kläder 217 692 110 681 -49,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 70 953 70 925 0,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 136 294 1 136 634 0,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 2 992 904 3 068 025 2,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 455 827 459 538 0,8
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 458 407 427 354 -6,8
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 1 783 839 1 828 766 2,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 066 369 1 070 239 0,4
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 943 635 947 138 0,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 910 045 913 834 0,4
24 Stål- och metallframställning 1 250 421 1 317 408 5,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2 283 091 2 412 690 6,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 1 748 738 2 476 391 41,6
27 Tillverkning av elapparatur 1 486 826 1 449 684 -2,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 3 441 149 3 413 525 -0,8
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 448 189 446 013 -0,5
30 Tillverkning av andra transportmedel 373 228 383 096 2,6
31 Tillverkning av möbler 305 343 302 996 -0,8
32 Annan tillverkning 242 645 237 996 -1,9
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 1 185 898 1 215 277 2,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 388 769 3 330 768 -1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 086 813 1 119 280 3,0

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2015/alyr_2015_2016-12-21_rev_001_sv.html