Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2017

Förädlingsvärdet inom tillverkning ökade med ett par procent år 2016

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda förädlingsvärdet för produktionen hos arbetsställen inom tillverkning (TOL C) 27 miljarder euro år 2016. Detta var en ökning med 2 procent från året innan. Det fanns stora variationer i utvecklingen av förädlingsvärdet mellan olika näringsgrenar inom tillverkning. Den mest betydande ökningen visade den kemiska industrin.

Förädlingsvärdet inom tillverkning mn. euro år 2016*

Förädlingsvärdet inom tillverkning mn. euro år 2016*
* Preliminär uppgift

Metallindustrin är det största delområdet inom tillverkning. Dess andel både av antalet arbetsställen, antalet anställda och förädlingsvärdet för produktionen var hälften av hela landets. I landskapen varierade metallens andel av tillverkningen mellan 19 och 74 procent.

Det sammanlagda bruttovärdet av produktion på arbetsställena inom tillverkning (TOL C) uppgick år 2016 till 104 miljarder euro, vilket var nästan lika mycket som året innan.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Förädlingsvärdet beräknas som skillnaden mellan erhållna intäkter av produktionsverksamheten och kostnader för verksamheten. Kostnaderna omfattar inte kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft.

Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland efter näringsgren och område. Den preliminära statistiken omfattar näringsgrenarna inom tillverkning.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-09-29_tie_001_sv.html