Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av produktionens bruttovärde mellan den preliminära och slutliga statistiken

  1 000 euro Förändring
2016
preliminär
2016
slutlig
%
B Utvinning av mineral 1 908 653 1 979 818 3,7
C Tillverkning 104 152 899 104 152 899 0,1
10 Livsmedelsframställning 10 367 551 10 504 061 1,3
11 Framställning av drycker 1 115 546 1 119 699 0,4
13 Textilvarutillverkning 511 532 484 464 -5,3
14 Tillverkning av kläder 348 324 383 563 10,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 207 079 216 756 4,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 6 083 178 6 171 707 1,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 13 146 462 13 244 608 0,7
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 138 869 1 138 883 0,0
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 6 294 886 6 293 126 0,0
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 785 584 6 670 763 -1,7
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 2 011 392 2 055 689 2,2
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 3 004 368 2 978 434 -0,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 923 988 2 976 279 1,8
24 Stål- och metallframställning 9 618 918 9 631 929 0,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 6 913 230 6 802 383 -1,6
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 8 123 042 8 130 304 0,1
27 Tillverkning av elapparatur 4 564 519 4 512 220 -1,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 12 381 441 12 423 586 0,3
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 571 037 1 504 490 -4,2
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 166 890 2 169 945 0,1
31 Tillverkning av möbler 1 076 917 1 057 586 -1,8
32 Annan tillverkning 620 490 619 331 -0,2
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3 177 657 3 182 085 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 8 662 522 8 262 817 -4,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 009 693 3 352 511 11,4

Revidering av produktionens förädlingsvärde mellan den preliminära och slutliga statistiken

  1 000 euro Förändring
2016
preliminär
2016
slutlig
%
B Utvinning av mineral 574 766 591 829 3,0
C Tillverkning 26 764 285 27 319 335 2,1
10 Livsmedelsframställning 2 047 144 2 179 468 6,5
11 Framställning av drycker 365 567 366 036 0,1
13 Textilvarutillverkning 163 162 184 976 13,4
14 Tillverkning av kläder 134 248 155 877 16,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 72 122 71 923 -0,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 081 509 1 133 148 4,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 2 717 862 2 904 571 6,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 410 628 406 315 -1,1
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 712 974 772 069 8,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 1 890 079 1 888 954 -0,1
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 273 144 1 294 102 1,6
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 1 015 304 1 016 171 0,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 952 132 1 026 050 7,8
24 Stål- och metallframställning 1 490 995 1 360 957 -8,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2 510 864 2 406 364 -4,2
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 2 538 866 2 559 294 0,8
27 Tillverkning av elapparatur 1 444 970 1 388 936 -3,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 3 189 393 3 422 719 7,3
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 453 538 455 816 0,5
30 Tillverkning av andra transportmedel 519 261 523 564 0,8
31 Tillverkning av möbler 320 223 321 232 0,3
32 Annan tillverkning 219 023 218 702 -0,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 1 241 277 1 262 089 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 711 838 3 585 414 -3,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 186 299 1 411 244 19,0

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-12-21_rev_001_sv.html