Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antal arbetsställen, antal anställda, brutto- och förädlingsvärde av produktionen efter näringsgren åren 2017–2016

Antalet arbetsställen 2017 2016 Muutos, lkm  
Jord- och skogsbruk samt fiske (TOL A) 77 985 73 589 4 396  
Industri (TOL B,C,D,E) 27 339 27 164 175  
Byggverksamhet (TOL F) 42 760 42 354 406  
Handel (TOL G) 54 207 54 397 -190  
Övrika tjänster (TOL H-S) 195 591 190 979 4 612  
Totalt 397 882 388 483 9 399  
 
omvandlat till heltidsanställda 2017 2016 Förändring, årsverke  
Jord- och skogsbruk samt fiske (TOL A) 48 431 51 916 -3 484  
Industri (TOL B,C,D,E) 319 513 314 902 4 611  
Byggverksamhet (TOL F) 163 071 156 079 6 991  
Handel (TOL G) 231 357 234 541 -3 184  
Övriga tjänster (TOL H-S) 686 776 668 604 18 172  
Totalt 1 449 147 1 426 041 23 106  
 
Produktionens bruttovärde, mn € 2017 2016 Förändring, mn
Jord- och skogsbruk samt fiske (TOL A) 2 472 2 112 360 17
Industri (TOL B,C,D,E) 128 568 117 867 10 701 9
Byggverksamhet (TOL F) 37 748 33 675 4 073 12
Handel (TOL G) 34 191 34 152 39 0
Övriga tjänster (TOL H-S exkl. fastighetsbranschen) 93 723 87 596 6 127 7
Totalt (exkl. fastighetsbranschen) 296 701 275 402 21 299 8
 
Produktionens förädlingsvärde, mn € 2017 2016 Muutos, milj. € Förändring, %
Jord- och skogsbruk samt fiske (TOL A) 918 807 111 14
Industri (TOL B,C,D,E) 35 854 32 908 2 946 9
Byggverksamhet (TOL F) 11 392 10 526 866 8
Handel (TOL G) 15 612 15 271 341 2
Övriga tjänster (TOL H-S) 46 709 43 639 3 070 7
Totalt 110 485 103 152 7 333 7

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2017, Tabellbilaga 1. Antal arbetsställen, antal anställda, brutto- och förädlingsvärde av produktionen efter näringsgren åren 2017–2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2017/alyr_2017_2019-01-24_tau_001_sv.html