Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2019

En betydande ökning i antalet anställda inom servicenäringarna år 2018

År 2018 verkade 395 000 arbetsställen i vårt land och på dem utfördes 1,5 miljoner årsverken. Antalet anställda ökade rejält från året innan, med rentav 45 000 personer. Över hälften av ökningen stod arbetsställena inom servicenäringarna (TOL H–S) för. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna åren 2017–2018

Ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna åren 2017–2018

År 2018 verkade omkring 360 000 företag i Finland. Företagen hade totalt 395 000 arbetsställen. Merparten av företagen, dvs. 354 000, verkade på ett enda arbetsställe. Återstoden av företagen, omkring 7 000, hade flera arbetsställen, i genomsnitt 6 arbetsställen per företag.

Av arbetsställenas 1,5 miljoner årsverken utfördes omkring 800 000 i trängsel-Finland 1) Inom det här området fanns det 186 000 arbetsställen. Dessa arbetsställen stod för 30 000 av ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna, dvs. nästan 70 procent. På ett och samma arbetsställe i trängsel-Finland utfördes i genomsnitt 4 årsverken.

Ökningen av omsättningen avtog inom byggverksamhet år 2018

Arbetsställenas totala omsättning var 436 miljarder euro. Omsättningen ökade med 25 miljarder euro, dvs. 6 procent från året innan. Nästan alla huvudnäringsgrenar visade en ökning, men inom en del avtog tillväxttakten jämfört med året innan. Den mest betydande avmattningen av tillväxten skedde inom byggverksamhet. Omsättningen inom handeln däremot ökade mer än året innan.

Tillväxtprocenter i omsättningen efter näringsgren åren 2017–2018

Tillväxtprocenter i omsättningen efter näringsgren åren 2017–2018

Omsättningen ökade i alla landskap utom på Åland. En ökning av omsättningen med över en miljard euro uppnådde utöver landskapen i trängsel-Finland också Kymmenedalen, Mellersta Finland och Norra Österbotten. I övriga landskap varierade ökningen mellan 200 och 800 miljoner euro.

Produktionen ökade, med tre näringsgrenar i spetsen år 2018

Det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena var 325 miljarder euro. Produktionen ökade med 15 miljarder euro, dvs. 5 procent, från året innan. Alla huvudnäringsgrenar visade tillväxtsiffror, tillverkningen mest med 7 miljarder euro. Merparten av tillväxten inom tillverkning uppnåddes i de sydligaste landskapen i kraft av tre näringsgrenar:

Pappers- och pappersvarutillverkning (TOL 17)
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (TOL 19)
Tillverkning av övriga maskiner (TOL 28) 2)

Fördelning av ökningen av produktionens bruttovärde för tre näringsgrenar (TOL 17, 19 och 28) efter landskap år 2018

Fördelning av ökningen av produktionens bruttovärde för tre näringsgrenar (TOL 17, 19 och 28) efter landskap år 2018

Handelns effektivitet förbättrades år 2018

Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt 114 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet ökade med 4 miljarder euro, dvs. med 3 procent, från året innan.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Ökningen av förädlingsvärdet räknat per person innebär i allmänhet bättre lönsamhet och effektivitet för verksamheten.

Det näringsgrensvisa förädlingsvärdet per årsverke visar en bättre effektivitet för handeln än året innan. Enligt bokslutsuppgifterna 3) var handelns lönsamhet mätt med driftsbidraget på samma nivå som år 2017.

Förädlingsvärde per person åren 2017–2018

Förädlingsvärde per person åren 2017–2018

Effektivitetsmätarna för hela industrin (TOL BCDE) och byggverksamhet (TOL F) försvagades beroende på ett svagare förädlingsvärde än året innan. Till nedgången av förädlingsvärdet för hela industrin bidrog tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (TOL 26) och byggande av hus (41) och anläggningsarbeten (TOL 43) inom byggverksamhet. Driftsbidragsprocenterna för tillverkning och byggverksamhet var svagare än året innan.


1) Nyland, Egentliga Finland och Birkaland
2) Bl.a. tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner.
3) Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2018/alyr_2018_2019-12-23_tie_001_sv.html