Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Bruttovärdet av arbetsställenas produktion minskade år 2020

I Finland fanns 403 300 arbetsställen med ett sammanlagt bruttovärde av produktionen på 318 miljarder euro år 2020. På grund av coronakrisen var produktionsvärdet 14,5 miljarder euro, dvs. 4,4 procent mindre än år 2019. Mest minskade produktionen inom servicenäringarna och tillverkning, men ökade inom byggverksamhet och handel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Utvecklingen av produktionens bruttovärde inom huvudnäringsgrenarna åren 2019–2020

Utvecklingen av produktionens bruttovärde inom huvudnäringsgrenarna åren 2019–2020

Arbetsställenas produktion inom servicenäringarna minskade med 7,7 miljarder, dvs. produktionen var 6,7 procent mindre än år 2019. Inom servicenäringarna drabbades näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet markant av coronakrisen då bruttovärdet av produktionen minskade med 27,6 procent från året innan. Bruttovärdet av produktionen vid arbetsställena var 19,7 procent lägre än 2019 inom de två näringsgrenarna transport och magasinering samt kultur, nöje och fritid

Produktionen vid arbetsställen inom industrin minskade med 8,1 miljarder, dvs. med 5,8 procent från året innan. Produktionen minskade mest inom tillverkning på arbetsställen inom tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, där produktionen minskade med 44,3 procent från året innan. Produktionen vid arbetsställen inom tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. minskade med 20,3 procent. Också pappers- och pappersvarutillverkningen var 16,3 procent mindre än året innan. Nedgången i produktionsvärdet påverkades förutom av minskad produktion också av sjunkande olje- och träpriser.

Bruttovärdet av produktionen vid arbetsställena inom handel och byggverksamhet ökade från året innan inom de båda huvudnäringsgrenarna. Produktionen vid arbetsställen inom handeln ökade med 0,6 miljarder, dvs. med 1,7 procent från året innan och produktionen vid arbetsställen inom byggverksamhet med 0,8 miljarder, dvs. med 2 procent från året innan.

Produktionens bruttovärde sjönk kraftigast på Åland år 2020

Produktionens bruttovärde sjönk i nästan alla landskap år 2020. Endast i Egentliga Tavastland och Mellersta Finland ökade produktionen från året innan. Coronakrisen syns på olika sätt inom olika näringsgrenar, vilket återspeglas i olika omfattning i olika regioner.

Utvecklingen av produktionens bruttovärde i landskapen år 2020

Utvecklingen av produktionens bruttovärde i landskapen år 2020

Av landskapen klarade sig Åland sämst: där sjönk den sammanlagda produktionen inom alla näringsgrenar med 17,9 procent från året innan. Minskningen berodde på näringsgrenarna transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet som drabbats hårdast av coronakrisen. Inom transport och magasinering minskade produktionen med 47,5 procent från året innan och inom hotell- och restaurangverksamhet med 26,7 procent från år 2019.

På Åland verkar flera näringsgrenar ha drabbats kraftigt av coronakrisen, men i området finns också näringsgrenar som har klarat av coronaåret bättre än genomsnittet. Kultur, nöje och fritid ökade med 14 procent på Åland, medan hela landets produktion inom näringsgrenen minskade med 12 procent från året innan.

Trots coronakrisen ökade bruttovärdet av produktionen i Egentliga Tavastland med 1,7 procent från året innan. Ökningen uppkom huvudsakligen inom utbildning, informations- och kommunikationsverksamhet samt inom vård och omsorg; sociala tjänster.

Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt 114 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet minskade med 4,8 miljarder euro, dvs. med 4,1 procent, från året innan. Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Ökningen av förädlingsvärdet räknat per person innebär i allmänhet bättre lönsamhet och effektivitet för verksamheten. Förädlingsvärdet efter näringsgren per årsverke visar att effektiviteten inom handel och byggverksamhet förbättrades trots coronakrisen år 2020.

Förädlingsvärde per person åren 2019–2020

Förädlingsvärde per person åren 2019–2020

Mer information om företagens och arbetsställenas utveckling under coronaåret 2020 finns i översikten på finska.

I samband med statistiken publiceras också separata tabeller över de offentliga samfundens arbetsställen. Statistiken omfattar uppgifter om arbetsställen i den offentliga sektorn i vårt land efter näringsgren, typ av offentligt samfund och område.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2020/alyr_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html