Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin ökade år 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var produktionens bruttovärde inom hela industrin (TOL BCDE) 119 miljarder euro. Bruttovärdet sjönk inom alla huvudnäringsgrenar inom industrin. Förädlingsvärdet för hela industrin var dock oförändrat jämfört med året innan, dvs. 29 miljarder euro. Detta uppnåddes då särskilt el- och elektronikindustrin inom tillverkning (TOL C) drog ner på sina kostnader, ökade sitt bidrag och sålunda förädlingsvärdets volym.

Förädlingsvärdet inom tillverkning (TOL C) 1000 euro, åren 2012–2013*

  2012 2013* Förändring, % Förändring i euro
Tillverkning totalt 23 554 035 24 651 589 4,7 1 097 554
Livsmedelsindustri 2 597 760 2 494 707 -4,0 -103 053
Textil-, beklädnads och läder 380 017 364 609 -4,1 -15 408
Skogsindustri 3 532 824 3 818 665 8,1 285 841
Kemisk industri 4 194 934 3 910 034 -6,8 -284 900
Metallindustri 10 712 000 11 986 044 11,9 1 274 044
varav el- och elektronik 1 648 599 2 860 367 73,5 1 211 768
Övrig industri 2 136 500 2 077 530 -2,8 -58 970
*preliminär uppgift

Tillverkningsindustrins (TOL C) nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, t.ex. byggnader, maskiner och apparater, minskade från året innan och uppgick till 2 miljarder euro.

Nettoinvesteringar inom tillverkning (TOL C), miljon euro

Nettoinvesteringar inom tillverkning (TOL C), miljon euro
*preliminär uppgift

Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland efter näringsgren och område. Den preliminära statistiken har ett mindre omfattande innehåll än den slutliga statistiken och beskriver näringsgrenar inom industrin.

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. I samband med revideringen har enhetliga näringsgrenar införts i alla statistikområden inom företagsstatistik. Därför är tidsserierna i denna statistik inte till alla delar helt jämförbara.


Källa: Statistik över regional företagsverksamhet, preliminär statistik år 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.09.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/alyr_2013_2014-09-25_tie_001_sv.html