Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den offentliga sektorns StatFin-databastabeller har uppdaterats i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet

Databastabeller över den offentliga sektorn (tabellerna 11g5, 11ge och 11gh) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till statistiken över regional företagsverksamhet. Databastabellerna innehåller information om antalet arbetsställen och antalet löntagare inom den offentliga sektorn på näringsgrensindelningens 2-siffernivå.

Statistiken omfattar uppgifter om arbetsställen i den offentliga sektorn i vårt land efter näringsgren, typ av offentligt samfund och område.

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259


Senast uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/alyr_2019-12-23_uut_001_sv.html