Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2009

Allt mindre bostadshushåll

Enligt Statistikcentralens uppgifter om bostäder och boendeförhållanden fanns det 2 768 000 bostäder i Finland i slutet av år 2008. Av dessa var 45 procent en- eller tvårummare. Bostadsbeståndet omfattar också de bostäder som står tomma och som saknar permanent boende personer, t.ex. andrabostäder, tillfälligt bebodda bostäder samt tomma bostäder som är till försäljning eller för uthyrning. I slutet av år 2008 fanns det omkring 269 000 sådana bostäder som var utan permanent boende personer. Det fanns 2 499 000 bostäder med permanent boende personer, s.k. bostadshushåll, av vilka största delen var små enpersons- eller tvåpersoners bostadshushåll. Sådana små bostadshushåll utgjorde 73 procent av alla bostadshushåll, dvs. 1 838 000, och över en miljon av dem var enpersonsbostadshushåll. Vart fjärde bostadshushåll, dvs. 26 procent av alla bostadshushåll bestod av minst tre personer. Bostadshushållets genomsnittliga storlek var 2,09 personer. Ännu år 1970 var den genomsnittliga storleken tre personer.

I slutet av år 2008 fanns det 106 000 fler höghusbostäder än bostäder i fristående småhus. Av befolkningen bor dock bara en tredjedel i flervåningshus. Detta förklaras av att bostäderna i flervåningshus är mindre och att det bor mindre familjer eller bostadshushåll i dem än i rad- eller småhus. Antalet flervåningsbostäder har fördubblats sedan år 1970. Antalet radhusbostäder har mer än tiodubblats sedan år 1970, då antalet var bara 30 000. I slutet av år 2008 var antalet redan 382 000.

Bostadshushåll efter personantal åren 1980-2008, andel av alla bostadshushåll (%)

År                        Bostadshushåll   
totalt
Andel av enpersons-
bostadshushåll %
Andel av tvåpersoners-
bostadshushåll %
Andel av 3+personers-
bostadshushåll %
1980 1 781 771 27,0 25,7 47,2
1990 2 036 732 31,7 29,4 38,9
2000 2 295 386 37,3 31,5 31,2
2008 2 499 332 40,6 32,9 26,4

Källa: Bostäder och boendeförhållanden 2008. Tilastokeskus

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig direktor: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 26.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2008/asas_2008_2009-05-26_tie_001_sv.html