Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.11.2010

Huvudsakligen 1–2 personers bostadshushåll i hyresbostäderna

Enligt Statistikcentralens uppgifter var största delen, 85 procent, av dem som bor i hyresbostad en- eller tvåpersoners bostadshushåll. I ägarbostäderna var motsvarande andel 68 procent. Av bostadshushållen som bor i hyresbostad var 7 procent större bostadshushåll med minst 4 personer och i ägarbostad 19 procent. I slutet av år 2009 var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring 763 000, varav 48 procent var arava- eller räntestödshyresbostäder.

Hyres- och ägarbostäder efter bostadshushållets storlek 2009

Hyres- och ägarbostäder efter bostadshushållets storlek 2009

Totalt fanns det 2 517 000 bostäder med permanent boende i slutet av år 2009. Av en dryg miljon permanent bebodda flervåningshusbostäder var mer än hälften hyresbostäder. Av radhusbostäderna var omkring 114 000 hyresbostäder, vilket är omkring en tredjedel av alla bebodda radhusbostäder. Av hyresbostäderna var 35 000 egnahems- eller parhusbostäder.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (291,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2009/01/asas_2009_01_2010-11-12_tie_002_sv.html