Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2012

Största delen av ensamboende minst 35 år gamla 2011

Enligt Statistikcentralen fanns det i Finland över en miljon enpersonsbostadshushåll år 2011. Antalet enpersonsbostadshushåll ökade med 13 000 från året innan. Största delen av de ensamboende är i åldern 35–64 år. Deras andel av alla ensamboende var 42 procent år 2011. Av de ensamboende hade en dryg tredjedel fyllt minst 65 år. Däremot var andelen bostadshushåll bestående av personer under 35 år 24 procent av alla ensamboende. Andelen personer under 35 år av alla ensamboende har legat på samma nivå under hela 2000-talet. I slutet av år 2011 fanns det totalt 2 556 000 bostadshushåll i Finland. Antalet bostadshushåll ökade med 19 000 från föregående år. Största delen av ökningen beror på att antalet en- och tvåpersoners bostadshushåll ökade..

Antal bostadshushåll efter storlek 1975–2011

Antal bostadshushåll efter storlek 1975–2011

Antalet enpersonsbostadshushåll ökade med 13 000 och tvåpersonersbostadshushåll med 9 000. Däremot minskade antalet stora bostadshushåll bestående av minst tre personer med omkring tre tusen. Jämfört med året innan ökade antalet bostadshushåll mest i flervåningshus, med 13 700. I förhållande till hela befolkningen bor bara ungefär en tredjedel i bostäder i flervåningshus, eftersom det bor mindre familjer och bostadshushåll i flervåningshus än i fristående småhus eller radhus..


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2011/asas_2011_2012-05-22_tie_001_sv.html