Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.10.2013

Fyrtioen procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år 2012

Enligt Statistikcentralen färdigställdes omkring 18 000 nya bostäder i flervåningshus år 2012. I slutet av år 2012 var 41 procent av dem hyresbostäder, något under 10 procent var bostadsrättsbostäder och resten ägarbostäder (24 %) eller fortfarande tomma (27 %). Antalet tomma bostäder beror på att uppgifterna om upplåtelseform huvudsakligen grundar sig på flyttanmälningar och att man delvis flyttar till nya färdigställda flervåningshus först på följande års sida.

Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2012, upplåtelse i slutet av år (%)

Flervåningshusbostäder som färdigställdes år 2012, upplåtelse i slutet av år (%)

I de nya flervåningshus som färdigställdes år 2012 fanns det över 7 000 hyresbostäder. Av dem var omkring 3 000 räntestödshyresbostäder som understöds av staten. I de här statsstödda hyresbostäderna ingår inte hyresbostäder med kort räntestöd, den s.k. mellanmodellen.

År 2012 färdigställdes totalt omkring 34 000 bostäder, av vilka 12 000 var småhusbostäder, 4 000 radhusbostäder och 18 000 flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring 8 600 nya bostäder och av dem var 6 700 bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 48 procent hyresbostäder i slutet av år 2012.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2012/01/asas_2012_01_2013-10-18_tie_002_sv.html