Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2013

Antalet ensamboende ökade med 17 000 år 2012

I Finland fanns det i slutet av år 2012 totalt 2 580 000 bostadshushåll, av vilka största delen (74 procent) var små bostadshushåll bestående av en eller två personer. Enligt Statistikcentralen ökade antalet en persons bostadshushåll med 17 000 och antalet två personers bostadshushåll med 9 000 jämfört med året innan. Antalet stora bostadshushåll bestående av minst tre personer minskade från året innan. Alla de personer som stadigvarande bor i samma bostad bildar ett bostadshushåll.

Antal bostadshushåll efter storlek 1990–2012

Antal bostadshushåll efter storlek 1990–2012

Ökningen av antalet en och två personers bostadshushåll återspeglar sig också i efterfrågan på nya bostäder. I 89 procent av de nya höghusbostäder med permanent boende som färdigställdes under åren 2011–2012 bodde det en eller två personers bostadshushåll i slutet av år 2012. I 70 procent av de nya radhusbostäderna bodde det en eller två personers bostadshushåll. Däremot bodde det minst 3 personer i de nya småhusbostäderna.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2012/asas_2012_2013-05-22_tie_001_sv.html